Dagtilbud i anden kommune

Hvis du har behov for, at få en plads til dit barn uden for din bopælskommune, kan du læse mere om reglerne.

Forældre kan benytte dagtilbud i andre kommuner, når de opfylder såvel opholdskommunens som institutionskommunens gældende optagelseskriterier og har fået tilsagn om tilskud.

Du rådes til at rette henvendelse til opholdskommunen, da det er opholdskommunen, som skal beregne egenbetalingen for pladsen. Du skal være opmærksom på at din egenbetaling kan blive ændret væsentligt.
Hvis der skal søges fripladstilskud, skal det ligeledes ske i opholdskommunen.

Hovedindholdet i loven

  • Forældrene får ret til at tilkendegive, hvilket konkret dagtilbud de ønsker.

  • Betalingsbegrebet ændres således, at der bliver tale om et tilskud (kommunens andel af bruttodriftsudgifterne) og en egenbetaling (forældrenes andel af bruttodriftsudgifterne). Forældrene har ret til at tage det kommunale tilskud med som betaling for dagtilbud i en anden kommune.

  • Kommunerne kan beslutte at give forældrene et ekstra tilskud til pasning i en anden kommune.

  • Kommunerne kan beslutte at lukke for ventelisterne for børn fra andre kommuner i en periode på max. tre måneder ad gangen. For kommuner med pasningsgaranti gælder, at kommunen skal kunne påvise, at det vil kræve en udvidelse af kapaciteten eller, at ventetiden vil blive forøget, så reglerne om pasningsgaranti ikke kan overholdes.

  • Hvis forældrene flytter fra kommunen, har de, såfremt de ønsker det, krav på at beholde pladsen i dagtilbuddet i den tidligere opholdskommune (der ved fraflytningen bliver udførerkommune) – også selvom den nye opholdskommune ikke har dagtilbud til den pågældende aldersgruppe. 

Bruttodriftsudgifter til andre kommuner 12 mdr. 2018

Takster 2018

 

 

 


Dagtilbud - Er du tilflytter?

Information om dine muligheder for at få daginstitution, SFO eller klub til dit barn, hvis du er tilflytter.

Er du tilflytter?

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen