Priser for daginstitution (0-5 år)

Hvad det koster det at have sit barn i vuggestue, børnehave eller integreret institution? Prisen reguleres hvert år.

Priser for 2018

Integrerede institutioner, 0-2 årige: 3.415,00 kr.
Integrerede institutioner, fra 3 år: 1.805,00 kr.
Nyrup vuggestue afdeling: 3.415 kr.
Børnehaven Stokrosen og Nyrup: 1.805,00 kr.
Helsingør Børneasyl: 1.420,00 kr.

Beløb er angivet pr. måned og er gældende fra 1. januar 2018. 

Priser for 2017

Integrerede institutioner, 0-2 årige: 3.375,00 kr.
Integrerede institutioner, fra 3 år: 1.780,00 kr.
Nyrup vuggestue afdeling: 3.375 kr.
Børnehaven Stokrosen og Nyrup: 1.780,00 kr.
Helsingør Børneasyl: 1.400,00 kr.

Beløb er angivet pr. måned og er gældende fra 1. januar 2017.

Egen betalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. 
Ovenstående priser er kun gældende hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Hvis dit barn er indmeldt i en integreret institution, betales der vuggestuetakst til den 1. i den måned barnet fylder tre år.

Regler for søskendetilskud

Reglen for søskendetilskud er at der betales fuldpris for den plads med det højeste tilskud, hvorefter der ydes 50% rabat på efterfølgende pladser.

Regler for søskendetilskud gælder ikke for klub.

Se størrelsen på tilskud i 2018

Se størrelsen på tilskud i 2017

Læs mere om fripladstilskud

 


Liste over daginstitutioner

Få information om de mange aspekter ved at få passet dit barn lige fra pasningssteder til opskrivning af barnet i Pladsanvisningen.

Daginstitutioner
Dagtilbud - Er du tilflytter?

Information om dine muligheder for at få daginstitution, SFO eller klub til dit barn, hvis du er tilflytter.

Er du tilflytter?

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen