Priser for daginstitution (0-5 år)

Hvad det koster det at have sit barn i vuggestue, børnehave eller integreret institution? Prisen reguleres hvert år.

Priser 2019

Integrerede institutioner, 0-2 årige: 3.410,00 kr.
Integrerede institutioner, fra 3 år: 1.800,00 kr.
Nyrup vuggestue afdeling: 3.410 kr.
Børnehaven Stokrosen og Nyrup: 1.800,00 kr.
Helsingør Børneasyl: 1.415,00 kr.
Deltidsplads i forbindelse med barsel, 0-2 årige 2.350,00 kr., 3-6 årige 1.260,00 kr.

Beløb er angivet pr. måned og er gældende fra 1. januar 2019.

Prisen for frokostordning for børnehavebørn er kr. 556,00 pr. måned.
Prisen for frokostordning stiger pr. 1 august 2019 til kr. 660,00 pr. måned.

Egen betalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. 

Ovenstående priser er kun gældende hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Hvis dit barn er indmeldt i en integreret institution, betales der vuggestuetakst til den 1. i den måned barnet fylder tre år.

Regler for søskendetilskud

Reglen for søskendetilskud er at der betales fuldpris for den plads med det højeste tilskud, hvorefter der ydes 50% rabat på efterfølgende pladser.

Regler for søskendetilskud gælder ikke for klub.

Se størrelsen på tilskud i 2019 

Læs mere om fripladstilskud

 

Liste over daginstitutioner

Få information om de mange aspekter ved at få passet dit barn lige fra pasningssteder til opskrivning af barnet i Pladsanvisningen.

Daginstitutioner

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen