Indkomst- og hustandsændringer

Varige ændringer i indkomsten

Hvis din husstandsindkomst ændrer sig varigt med et beløb svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen skal du ansøge igen så dit økonomiske fripladstilskud kan blive omberegnet. I 2019 svarer det ca. 1.640 kr. om måneden eller ca. 19.689 om året. På den måde vil du fremover få det korrekte fripladstilskud med det samme. Du skal søge digitalt. Hvis du ikke foretager dig noget, vil de beløb, du får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

Løbende ændringer i indkomsten

Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle ændrer sig ofte, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud - og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned.

Feriepenge

Feriepenge medregnes fremover, i den måned de beskattes, hvilket vil få betydning for dit økonomiske fripladstilskud i den måned. Det vil sige, at det nødvendigvis ikke er i den samme måned, som feriepengene kommer til udbetaling.

Fripladsen stoppes automatisk

Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget og grænsen for at modtage økonomisk friplads er overskredet vil din økonomiske friplads blive stoppet, og du skal søge om økonomisk fripladstilskud på ny. 

Oplysningspligt

Du er stadig forpligtiget til at oplyse Pladsanvisningen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Med de nye regler er du dog ikke længere forpligtiget til at oplyse Pladsanvisningen om indkomstændringer, da det fremover genberegnes automatisk. Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Her er du stadig forpligtiget til at oplyse Pladsanvisningen om indkomsten. Det er fortsat en god ide at give besked - ved at søge om friplads igen - om væsentlige varige ændringer, så du fremover får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

Hvis der sker ændringer i dine personlige forhold, som kan medføre ændring/regulering i din bevilling, har du pligt til straks at søge fripladstilskud igen.

Forældrene er ligeledes forpligtiget til at søge igen, hvis der sker ændringer i husstanden. Det er ikke tilstrækkeligt at give besked om ændringer i økonomi og/eller husstandens størrelse til andre instanser indenfor Helsingør Kommune eller SKAT.

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen