Kvalitet i dagtilbud - sådan gør vi i praksis

Film om styrkede pædagogiske læreplaner

Den styrkede pædagogiske læreplan er et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud med børn i alderen 0-5 år. Læreplanen sætter fokus på centrale elementer så som leg, børnefællesskaber og et bredt læringssyn. Filmen viser, hvordan Helsingør Kommune ser den styrkede pædagogiske læreplan som et vigtigt grundlag for vores daglige arbejde med at skabe en god og sammenhængende hverdag for børnene. Vi arbejder på at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø hele dagen, og vi har fokus på at samarbejde med forældre om børnenes trivsel, læring og udvikling.

Se film om styrkede læreplaner

Helsingør Kommune arbejder systematisk med at evaluere og udvikle den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Alle dagtilbud arbejder ud fra en fælles definition af, hvad kvalitet i dagtilbud er. Det gør det muligt at beskrive mål for, hvad vi skal blive bedre til, og hvordan vi når disse mål.

Elementer

Arbejdet med kvalitet i Helsingør Kommunes dagtilbud består af følgende elementer:
- definition af kvalitet
- observation på de enkelte stuer
- kompetenceudvikling

Definition af kvalitet i vores dagtilbud

Vi har en fælles definition af, hvordan vi forstår kvalitet i vores dagtilbud. Det har vi, fordi vi ved, at et aktivt og systematisk arbejde efter en klar definition og med tydelige mål kan sikre og udvikle kvaliteten af vores dagtilbud.

Observation på de enkelte stuer i dagtilbuddene samt udviklingsforløb på baggrund af observation og data
Der vurderes på de forudsætninger for børnenes udvikling, læring og trivsel, der er til stede. Der aftaleles udviklingsforløb på baggrund af observation og data.

1) Statusnotat:
Dagtilbuddet udarbejder en tekst på max 1 side som forberedelse til besøget af den pædagogiske konsulent. Formålet er at introducere og tydeliggøre dagtilbuddets nuværende arbejde og fokus, såsom pædagogiske tiltag, lærerplaner, organisering mv. Statusnotatet skal sendes 14 dage, før den pædagogiske konsulent foretager sin observation.

2) Observation ved pædagogisk konsulent:
Observationen gennemføres af pædagogisk konsulent.

Der bruges KIDS-vurderingsværktøjet, som er et evidensbaseret dokumentations- og udviklingsværktøj til at forbedre den pædagogisk kvalitet.

3) Feedback stuemøde:
Konsulenten afholder møde med stuens personale og dagtilbuddets leder.

På mødet gennemgås resultaterne af vurderingen, og der ses på relevante data for stuen (fx sprogvurdering, fremmøde, specialindsatser). Der aftales, hvilket fokusområde der skal være for stuens arbejde det kommende halve år.

4) Ledelsesmøde med overblik over dagtilbuddets resultater og fokusområder:
Møde med dagtilbudsleder, konsulent samt områdeleder for dagtilbud

Resultaterne af stuernes vurderinger samt aftalte fokusområder gennemgås.

5) Personalemøde:
Møde med dagtilbuddets ansatte herunder leder, samt konsulent samt områdeleder for dagtilbud.

De enkelte stuers vurderinger samt aftalte fokusområder gennemgås og drøftes. Kommende års overordnede fokuspunkt for dagtilbuddet aftales på mødet.

6) Intern observation:
Observationen gennemføres af leder, et halvt år efter den eksterne observation.

Der bruges KIDS-vurderingsværktøjet, og der fokuseres på stuens aftalte fokusområder.

7) Feedback stuemøde:
Den interne observatør afholder møde med stuens personale.

På mødet gennemgås resultaterne af vurderingen, og evt. justering af fokusområde aftales.

8) Kompetenceudvikling:
Vi igangsætter kompetenceudvikling i de enkelte dagtilbud, på de enkelte stuer, for at understøtte det målrettet arbejde med de fokusområder der fastsættes i forbindelse med observationen.

Samtlige pædagogiske konsulenter og ledere af dagtilbud er uddannet i at arbejde med KIDS.
Vi uddanner faglige fyrtårne i samtlige dagtilbud.
Konceptet i kvalitetsarbejdet er udviklet i tæt samarbejde med de faglige organisationer BUPL og FOA. 

Observationer/tilsyn gennemført fra medio 2017 til medio 2018