Årlig efterregulering af fripladstilskuddet/opkrævning af efterbetaling

En gang om året vil dit økonomiske fripladstilskud blive efterreguleret.
Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt.
Når vi foretager efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen