Hvornår kan jeg få økonomisk fripladstilskud?

Du kan få økonomisk fripladstilskud, hvis husstandens indkomst i 2018 er under 539.800 kr. Indkomstgrænsen forhøjes med 60.801 kr. for enlige forsørgere i 2018.

I 2019 kan du få økonomisk fripladstilskud, hvis husstandens indkomst i 2019 er under 551.700 kr. Indkomstgrænsen forhøjes med 62.139 kr. for enlige forsørgere i 2019.

Hvis der er mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Når du søger om økonomisk fripladstilskud vil din friplads gælde fra den efterfølgende første i måneden eller fra den dato, dit barn er indmeldt, hvis vi har modtaget din ansøgning indenfor to måneder fra indmeldelsesdato.

For at kunne få bevilget økonomisk fripladstilskud, skal husstandens aktuelle indkomst omregnet til årsindkomst (12 x den aktuelle måneds indkomst) ikke overstige de gældende indkomstgrænser. (2019-niveau)

Indkomst til og med 177.601 kr. 0 procent egenbetaling.

Indkomst mellem 177.601-181.538 kr. 5 procent egenbetaling.

Indkomst mellem 177.601-551.699 kr. Egenbetalingen forhøjes med 1 procent for hver 3.938 kr.'s indtægtsstigning. 

Enlig forsørger

En enlig forsørger kan søge om økonomisk fripladstilskud hos kommunen, og ved dokumentation af status som reelt enlig, skal kommunen forhøje den enlige forsørgers fripladsgrænser med 62.139 kr.(2019-niveau). Vejledning - hvornår er man enlig

Beregningsgrundlaget er husstandens samlede indtægt

Bor barnet sammen med begge forældre, er det den samlede husstandsindkomst hos forældrene, der skal lægges til grund for vurderingen af, om der kan gives økonomisk fripladstilskud. Bor barnet kun sammen med den ene af forældrene, men er denne gift eller lever i et samlivslignende forhold med en anden person, sker der også en sammenlægning af indtægterne i husstanden.

Bor et barn, hvis forældre ikke lever sammen, lige meget hos hver af sine forældre, er det husstandsindkomsten hos den af forældrene, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret, der tæller, uanset om forældrene har fælles forældremyndighed. Barnets egne indtægter er uden indflydelse på vurderingen af, om der kan gives økonomisk fripladstilskud.