Særligt for studerende

SU-Lån og andre lån skal ikke medregnes i indkomstgrundlaget.

Bemærk at eventuel arbejdsindtægt, i eksempelvis ferieperioder, har betydning for størrelsen af det fripladstilskud, man er berettiget til at modtage.

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen