Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Behandlingsmæssigt fripladstilskud gives til forældre, som har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud gives til forældre, som har et barn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne og hvor opholdet i et dagtilbud er af behandlingsmæssige grunde.

Helsingør Kommune er forpligtet til at yde behandlingsmæssigt fripladstilskud til alle børn, som opfylder kriterierne. Der sker en automatisk vurdering af alle børn, som bliver behandlet i kommunens dag-visitationsudvalg.

Hvis du som forælder mener, at dit barn er berettiget til behandlingsmæssigt fripladstilskud, kan du sende en ansøgning af sted til Helsingør Kommune. Ansøgningen skal sendes til Center for Dagtilbud og Skoler via sikker mail på borger.dk eller E-boks. 

Ansøgningen skal indeholde relevante beskrivelser af barnet, som kan danne grundlag for vurderingen. Det kan fx være en PPV (pædagogisk psykologisk vurdering) eller lægelige udtalelser.

I Helsingør Kommune er det visitationsudvalget på dagområdet, som vurderer alle ansøgninger og som er ansvarlige for at give forældremyndighedsindehaveren besked om afgørelsen.

 

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen