Hvornår får jeg socialpædagogisk fripladstilskud?

Socialpædagogisk fripladstilskud bevilges til nedsættelse af betaling af institutionsplads, SFO-plads og klubplads, når Helsingør Kommune vurderer, at dit barns ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og du ikke selv har økonomi til at betale for dit barns optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Begge dele skal være opfyldt.