Deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov

Forældre som afholder orlov efter reglerne i barselsloven har ret til deltidspladser på 30 timer

Deltidspladser i forbindelse med barsel
Følgende regler om deltidsplads i forbindelse med barsel gælder fra 1. januar 2019. Forældre som afholder orlov efter reglerne i barselsloven har ret til deltidspladser på 30 timer mod en reduceret betaling. Ordningen gælder børn i alderen mellem 26 uger og til skolestart.
Børn kan være på deltidsplads i alle dagtilbud – både kommunale, selvejende og private dagtilbud. Hvis barnet allerede går i dagtilbud, vil barnet bibeholde pladsen i barnets dagtilbud.

Hvordan fungerer en deltidsplads i forbindelse med barsel?
Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som ikke er afhængig af den tid barnet er i dagtilbuddet. Den gældende forældretakst kan findes på www.helsingor.dk.

Ansøgning om deltidsplads
Ansøgning om deltidsplads i kommunale og selvejende dagtilbud skal indgives til pladsanvisningen senest en måned før den ansøgte periodes start.

Ansøgning om deltidsplads i private dagtilbud og dagtilbud uden for kommunen skal indgives til Pladsanvisningen senest to måneder før den ansøgte periodes start.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde den ønskede periode for deltidspladsen, samt dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i perioden. Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes (der vil typisk være indgået aftale senest 8 uger efter fødslen).

Ansøgningsskema

Hvornår har forældre ret til en deltidsplads?
Så længe, en forælder er på barsel eller har forældreorlov, har forældrene ret til deltidspladser til deres børn i dagtilbud for børn mellem 26 uger og til skolestart. Forældrene kan derfor skiftes til at have barsel/forældreorlov under den ansøgte periode med deltidsplads. Forældrene kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads. Forældre, som genoptager arbejdet delvist, vil fortsat have ret til en deltidsplads.

Opsigelse før tid af deltidsplads i forbindelse med barsel
Forældre kan vælge at deres barns plads, skal overgå til en fuldtidsplads før udløb af den ansøgte periode for deltidspladsen i forbindelse med barsel. Dette kan dette ske ved henvendelse til Pladsanvisningen med en arbejdsdags varsel.Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen