Dagtilbud i anden kommune

Hvis du har behov for, at få en plads til dit barn uden for din bopælskommune, kan du læse mere om reglerne.

Forældre kan benytte dagtilbud i andre kommuner, når de opfylder såvel opholdskommunens som institutionskommunens gældende optagelseskriterier og har fået tilsagn om tilskud.

Du rådes til at rette henvendelse til opholdskommunen, da det er opholdskommunen, som skal beregne egenbetalingen for pladsen. Du skal være opmærksom på at din egenbetaling kan blive ændret væsentligt.
Hvis der skal søges fripladstilskud, skal det ligeledes ske i opholdskommunen.

Hovedindholdet i loven

  • Forældrene har ret til at tilkendegive, hvilket konkret dagtilbud de ønsker.
  • Betalingsbegrebet ændres således, at der bliver tale om et tilskud (kommunens andel af bruttodriftsudgifterne) og en egenbetaling (forældrenes andel af bruttodriftsudgifterne). Forældrene har ret til at tage det kommunale tilskud fra opholdskommunen med som betaling for dagtilbud i en anden kommune.
  • Hvis forældrene flytter fra kommunen, har de, såfremt de ønsker det, krav på at beholde pladsen i dagtilbuddet i den tidligere opholdskommune (der ved fraflytningen bliver udførerkommune) – også selvom den nye opholdskommune ikke har dagtilbud til den pågældende aldersgruppe.

Bruttodriftsudgifter til andre kommuner 12 mdr. 2019

Takster 2019

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen