Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der optages i dagtilbud af behandlingsmæssige grunde, kan tildeles behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Du kan få behandlingsmæssigt fripladstilskud til dit barn, hvis barnet har betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne og opholdet i et dagtilbud er af behandlingsmæssige grunde.

Helsingør Kommune tildeler behandlingsmæssigt fripladstilskud til børn, som opfylder kriterierne.  Mener du, at dit barn er i målgruppen for behandlingsmæssigt fripladstilskud, kan du kontakte Center for Dagtilbud og Skoler. 

Behandlingsmæssigt fripladstilskud udgør 50 procent af forælderbetalingen.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for Dagtilbud og Skoler

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: Skriv sikkert til Center for Dagtilbud og Skoler