Priser for daginstitution (0-6 år)

Hvad det koster det at have sit barn i vuggestue, børnehave eller integreret institution? Prisen reguleres hvert år.

Priser 2020

Integrerede institutioner, 0-2 årige: 3.565,00 kr.
Integrerede institutioner, fra 3 år: 1.875,00 kr.
Nyrup vuggestue afdeling: 3.565 kr.
Børnehaven Stokrosen og Nyrup: 1.875,00 kr.
Helsingør Børneasyl: 1.475,00 kr.
Deltidsplads i forbindelse med barsel, 0-2 årige 2.460,00 kr., 3-6 årige 1.310,00 kr.

Beløb er angivet pr. måned og er gældende fra 1. januar 2020.

Prisen for frokostordning fra 1 januar 2020 til 31 juli 2020: 660,00 kr. pr. måned.

Priser 2021

Integrerede institutioner, 0-2 årige: 3.675,00 kr.
Integrerede institutioner, fra 3 år: 1.930,00 kr.
Nyrup vuggestue afdeling: 3.675 kr.
Børnehaven Stokrosen og Nyrup: 1.930,00 kr.
Helsingør Børneasyl: 1.520,00 kr.
Deltidsplads i forbindelse med barsel, 0-2 årige 2.520,00 kr., 3-6 årige 1.335,00 kr.

Beløb er angivet pr. måned og er gældende fra 1. januar 2021.

Prisen for frokostordning fra 1 januar 2021 670,00 kr. pr. måned.

Egen betalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. 

Ovenstående priser er kun gældende, hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Hvis dit barn er indmeldt i en integreret institution, betales der vuggestuetakst til den 1. i den måned barnet fylder tre år.

Regler for søskendetilskud

Reglen for søskendetilskud er at der betales fuldpris for den plads med det højeste tilskud, hvorefter der ydes 50% rabat på efterfølgende pladser.

Regler for søskendetilskud gælder ikke for klub.

Læs mere om fripladstilskud

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Liste over daginstitutioner

Få information om de mange aspekter ved at få passet dit barn lige fra pasningssteder til opskrivning af barnet i Pladsanvisningen.

Daginstitutioner

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen