Priser for daginstitution (0-6 år)

Hvad det koster det at have sit barn i vuggestue, børnehave eller integreret institution? Prisen reguleres hvert år.

Priser 2020

Integrerede institutioner, 0-2 årige: 3.565,00 kr.
Integrerede institutioner, fra 3 år: 1.875,00 kr.
Nyrup vuggestue afdeling: 3.565 kr.
Børnehaven Stokrosen og Nyrup: 1.875,00 kr.
Helsingør Børneasyl: 1.475,00 kr.
Deltidsplads i forbindelse med barsel, 0-2 årige 2.460,00 kr., 3-6 årige 1.310,00 kr.

Beløb er angivet pr. måned og er gældende fra 1. januar 2020.

Prisen for frokostordning fra 1 januar 2020 til 31 juli 2020: kr. 660,00 pr. måned.

Egen betalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. 

Ovenstående priser er kun gældende hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Hvis dit barn er indmeldt i en integreret institution, betales der vuggestuetakst til den 1. i den måned barnet fylder tre år.

Regler for søskendetilskud

Reglen for søskendetilskud er at der betales fuldpris for den plads med det højeste tilskud, hvorefter der ydes 50% rabat på efterfølgende pladser.

Regler for søskendetilskud gælder ikke for klub.

Læs mere om fripladstilskud

 

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus
Liste over daginstitutioner

Få information om de mange aspekter ved at få passet dit barn lige fra pasningssteder til opskrivning af barnet i Pladsanvisningen.

Daginstitutioner

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen