25 timers obligatorisk læringstilbud

Børn i 1 års- alderen, der bor i udsatte boligområder, skal i obligatorisk læringstilbud 25 timer om ugen, hvis de ikke går i dagtilbud.

Obligatorisk læringstilbud er for børn i 1-års alderen, der bor i udsatte boligområder og som ikke går i dagtilbud. I Helsingør Kommune er Nøjsomhed et udsat boligområde, og obligatorisk læringstilbud gælder derfor kun for børn i dette område. 

Obligatorisk læringstilbud

Med det obligatoriske dagtilbud vil børnene få hjælp til deres danske sprog og de vil lære danske traditioner, højtider, normer og værdier at kende. Børnene vil blive støttet i lege og aktiviteter, der er vigtige for deres udvikling. 

Når et barn går i obligatorisk dagtilbud skal både barnet og begge forældre deltage i et intensivt og målrettet forløb, der understøtter barnets udvikling.

Det obligatoriske læringstilbud er gratis.

Fravær

Barnet skal være i det obligatoriske dagtilbud 25 timer om ugen. Timerne fordeles over ugens 5 hverdage, og det er lederen i dagtilbuddet, der registrerer barnets fremmøde. Hvis forældrene ikke deltager i samarbejdet omkring deres barn i det obligatoriske læringstilbud eller hvis barnet ikke møder op i det obligatoriske læringstilbud skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børneydelsen. 

Fritagelse

Forældre kan selv varetage indsatsen, hvis de ønsker det. Indsatsen skal kunne sammenlignes med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud. Kommunen vil indenfor den første måned komme på tilsynsbesøg for at vurdere indsatsen. Her vil der lægges vægt på begge forældres sproglige kompetencer, herunder om de står mål med, hvad der kræves for at bestå 9. klasses afgangsprøve i dansk, Prøve i Dansk 3 eller lignende. Hvis indsatsen er godkendt, vil kommunen ikke foretage flere tilsynsbesøg. I Helsingør Kommune vil tilsynet være tilsvarende det tilsyn der foretages i private pasningsordninger.

Udmeldelse

Forældre kan melde deres børn ud af obligatorisk læringstilbud, hvis man fx flytter fra Nøjsomhed eller melder sit barn ind i et almindelig dagtilbud. 

Om obligatorisk læringstilbud

Håndbog og film på flere sprog

Læs loven om obligatorisk læringstilbud

Opskriv dit barn på ventelisten

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt