25 timers obligatorisk læringstilbud

Er dit barn ikke er skrevet op til vuggestue eller børnehave som 1-årig, skal barnet starte i et obligatorisk læringstilbud.

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået aftale om, at børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud som 1-årige, skal have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen. Det obligatoriske læringstilbud er ikke i sig selv et dagtilbud. Læringstilbuddet foregår i et dagtilbud. Det obligatoriske læringstilbud er gratis.

I Helsingør Kommune er Nøjsomhed defineret som et udsat boligområdet, hvorfor lovkravet kun gælder børn i dette område, og kun så længe Nøjsomhed optræder på listen over udsatte boligområder.

Formålet er at give børn fra udsatte boligområder en bedre start på livet i de første år, som er helt centrale for børns udvikling og muligheder. Derfor er det vigtigt, at også børn fra udsatte boligområder er i dagtilbud, hvor de kan blive støttet i deres dansk og indgå i lege og aktiviteter, der kan hjælpe dem i deres udvikling.

Med læringstilbuddet får børnene målrettede forløb, som skal hjælpe deres danske sprog og generelle udvikling på rette vej, ligesom børnene gennem leg og aktiviteter bliver introduceret til de danske traditioner, højtider, normer og værdier, vi lever efter her i landet.

Begge forældre er forpligtede til at deltage i samarbejdet omkring barnet i læringstilbuddet. Hvis forældrene ikke indskriver deres barn i det obligatoriske læringstilbud eller barnet ikke benytter det tilstrækkeligt og forældrene ikke deltager i planlagte aktiviteter, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børneydelsen.

Forældre, der selv ønsker at varetage indsatsen, har mulighed for dette, så længe den står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud. Kommunerne skal inden for den første måned være på tilsynsbesøg for at vurdere, om indsatsen står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud. Kommunen skal særligt lægge vægt på begge forældres sproglige kompetencer, herunder om de står mål med, hvad der kræves for at bestå 9. klasses afgangsprøve i dansk, Prøve i Dansk 3 eller lignende. Hvis indsatsen står mål hermed, skal kommunen ikke foretage flere tilsynsbesøg. I Helsingør Kommune vil tilsynet  læne sig op ad det tilsyn vi foretager i private pasningsordninger.

Der gælder samme regler for udmeldelse af obligatorisk læringstilbud som for andre daginstitutioner, SFOer og klubber i Helsingør Kommune. En udmeldelse kan fx være i forbindelse med flytning fra et udsat boligområde.
Der er en måneds opsigelse fra den dato udmeldelsen er registreret på digital pladsanvisning.

 Om obligatorisk læringstilbud

Læs loven

Yderligere om obligatorisk læringstilbud, herunder håndbog og Youtube videoer på flere sprog

Du har mulighed for at opskrive dit barn på ventelisten til en plads i en daginstitution på normale vilkår.

Opskriv dit barn på ventelisten

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt