Frit valg over kommunegrænserne

Du kan benytte dagtilbud i andre kommuner, når de opfylder såvel opholdskommunens som institutionskommunens gældende optagelseskriterier og du har fået tilsagn om tilskud.

Du rådes til at rette henvendelse til opholdskommunen, da det er opholdskommunen, som skal beregne egenbetalingen for pladsen. Du skal være opmærksom på at din egenbetaling kan blive ændret væsentligt.

Hvis du ønsker at søge fripladstilskud, skal det ligeledes ske i opholdskommunen.

Der ydes ikke ekstra tilskud ved brug af dagtilbud over kommunegrænser.

Dagtilbud i anden kommune

Så længe Helsingør Kommune har venteliste, kan der lukkes for opskrivning på ventelisten for børn fra andre kommuner i februar, marts og april måned.

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen