Hvis barnet ikke får plads i én af de ønskede institutioner

Har din ønskede institution ikke plads på din behovsdato vil du blive tilbudt plads i en anden institution i Helsingør Kommune - en midlertidig plads.

Dit barn vil fortsat stå opskrevet til ønskeinstitutionerne, uanset om den tilbudte midlertidige plads accepteres eller ej.

Hvis du accepterer pladsen betragtes pladsen som en midlertidig plads.

Når der bliver plads i en af dine ønskeinstitutioner, og det er din tur i følge ventelisten, vil du modtage et tilbud om plads.

Tildeling af plads i én af ønskeinstitutionerne sker efter opskrivningsdato, dog tages der hensyn til søskende, hvis forældrene ønsker det.

 

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen