Overgang fra dagtilbud til skole

Alle børn, der skal starte i skole, starter i SFO i maj før skolestarten i august. 
Du skal i forbindelse med indskrivning til skole opskrive dit barn til SFO på Digital Pladsanvisning.

De børn, som ikke ønsker at benytte en kommunal SFO, i forbindelse med deres skolegang, kan fortsætte i børnehaven indtil 31. juli. Såfremt barnet ikke ønsker SFO, vil barnet automatisk blive udmeldt den 31. juli.

Privat skole:
De børn, der skal begynde skolegang i en privat skole og benytte dennes SFO, kan fortsætte i børnehaven indtil 31. juli, hvorefter de automatisk udmeldes. 

Børn fra andre kommuner:
En eventuel plads i anden kommune skal være opsagt, inden barnet kan starte SFO i Helsingør Kommune.
Accepterer du en plads i Helsingør Kommune, men opsigelsesperioden ikke er afsluttet i den kommune, som du flytter fra, skal du betale for plads i både til-og fraflytningskommunen. 

Opskriv din barn til daginstitution, SFO eller klub

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen