Privatinstitutioner

Hvis dit barn starter i en privat institution, slettes dit barn fra den kommunale venteliste. Hvis dit barn får plads som vuggestuebarn, kan dit barn fortsat stå på venteliste til en børnehave, hvor aldersgruppen er fra to eller tre år til skolestart.

Er dit barn indmeldt i en kommunal institution, eller en anden privat institution i såvel i Helsingør Kommune, som i fremmed kommune skal indmeldelsesforholdet være afsluttet, inden barnet kan starte i den nye private institution.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus