Specialpædagogiske tilbud - Spirerne, Månerne og Himmelhuset

Helsingør Kommune har tre specialpædagogiske tilbud til børn i alderen 0-6 år.

Månerne

Månerne er et skærmet vuggestuetilbud for børn mellem 0 og 3 år. Tilbuddet er rettet mod præmature og sansesarte børn, børn med nedsat immunforsvar, multiallergiske børn eller andre børn, som ikke trives og udvikler sig i et almindeligt dagtilbud.
Mere information om tilbuddet kan fås ved at kontakte Børnehuset Abildvænget.

Børnehuset Abildvænget

Spirerne

Spirerne er et tilbud til børn mellem 2 og 6 år, som generelt er forsinket i deres udvikling. Spirerne har eget lokale. Der er to støttepædagoger og en pædagogmedhjælper tilknyttet gruppen.

Børnene integreres på stuerne om eftermiddagen. Det pædagogiske arbejde med gruppens børn tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov, og der udarbejdes individuelle handleplaner med udgangspunkt i Zone for nærmeste udvikling. Der er tilknyttet talepædagog og fysioterapeut til gruppen.
Mere information om tilbuddet kan fås i Børne- og Ungerådgivningen tlf. 49 28 26 80 eller ved at kontakte Børnehuset Abildvænget. 

Børnehuset Abildvænget

Specialbørnehaven Himmelhuset

Himmelhuset er en daginstitution med plads til 15 børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne i alderen 0-6 år. Himmelhuset modtager børn, der har behov for en særlig støtte og behandling, som ikke kan tilgodeses i en almindelig daginstitution.

Specialbørnehaven Himmelhuset

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer