Skolestart og valg af skole

Alle børn, der fylder seks år i 2021, er undervisningspligtige fra august 2021.

Indskrivning til børnehaveklasse 2021

Indskrivningen foregår fra den 9. november 2020 til og med den 5. januar 2021. 

Skriv dit barn op til Skole - Log på med NemID

Ved indskrivningen skal du også tage stilling til, om dit barn skal gå i skolens SFO. Har du brug for hjælp, er du velkommen til at henvende dig til dit barns distriktsskole.

Informationsmøder

De fleste distriktsskoler vil i uge 46 og 47 afholde informationsmøder efter nedenstående plan. Grundet Corona-situationen er det forskelligt, om og hvordan skolerne holder deres møder. Ved fysiske møder vil der være fokus på at overholde myndighedernes Corona-sikkerhedsregler.

Espergærde Skolerne: Aflyst. Lederne Jan Mardahl og Andreas Elkjær står til rådighed for opklarende spørgsmål og dialog som erstatning for fællesmødet, for dem der er i tvivl eller har spørgsmål. 

Kontakt Andreas Elkjær, ael08@helsingor.dk, tlf. 49 28 35 52.

Kontakt Jan Mardahl, jam08@helsingor.dk, tlf. 49 28 17 32.

Helsingør Skole: Mandag den 16. november 2020 kl. 19.00-20.00 på Skolen ved Gurrevej i Hallen.

Hellebækskolen: Onsdag den 18. november 2020. Fysiske møder i hhv. Hallandsgården (16.30-17.15), Hellebæk Børnehus (16.55-17.40), Børnehuset Ålsgårde (17.20-18.05) og Ålsgårde Børnehave (17.45-18.30). Åbent for forældre og børn fra andre dagtilbud i  Afd. Apperup, kantinen kl. 18.10-18.55.

Skolerne i Snekkersten: Onsdag den 11. november 2020 kl. 17.00-18.30 i Teatersalen på Borupgårdskolen. For forældre, som ikke i forvejen har børn på skolen.

Tikøb Skole: Tirsdag den 10. november 2020 kl. 16.30-18.00 i Fælleshuset.

Hornbæk Skole: Torsdag den 12. november 2020 kl. 19.00-20.30 i Hjerterummet i skolens SFO (C-fløjen).

Skulle der komme ændringer til ovenstående møder, vil det blive oplyst på skolens hjemmeside.

Find dit barns skoledistrikt

 

Skolestart

I Danmark har vi undervisningspligt - ikke skolepligt. Det betyder, at du kan vælge om dit barn skal gå i folkeskole, i en anmeldt friskole eller få hjemmeundervisning. 0. klasse er en obligatorisk del af grundskolen.

Dit barn er undervisningspligtig pr. 1. august i det kalenderår, det fylder seks år. Hvis dit barn fylder fem år inden 1. oktober, kan du søge om start i 0. klasse i samme kalenderår. Skolen forventer, at dit barn er i stand til at følge undervisningen i 0. klasse med henblik på at gå i 1. klasse året efter.

Ønske du at udskyde dit barns skolestart, skal du søge skriftligt om det. Ansøgningen skal afleveres til distriktsskolen og indeholde en pædagogisk vurdering af barnet.

Flytter familien til Helsingør Kommune og skal have barn/børn indmeldt i en af folkeskolerne i Helsingør Kommune, skal du kontakte distriktsskolen.

Retningslinjer for optagelse i skolerne

Du har altid ret til at få dit barn optaget på distriktsskolen.

Anden skole eller distrikt

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, kan skolen afvise at optage dit barn, hvis der ikke er plads på klassetrinnet. Har du valgt en anden skole end distriktsskolen og efterfølgende ønsker, at dit barn skal gå på distriktsskolen, kan det kun lade sig gøre, hvis der er plads.
For klassetrin, der er startet i skole i skoleåret 11/12 eller tidligere, kan skolen afvise at optage nye elever, hvis der er 25 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen.

For klassetrin, der er startet i skole i skoleåret 12/13 og derefter, kan skolen afvise at optage nye elever, hvis der er 21 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen.

Bor du i en anden kommune og skal dit barn gå på 10. klasseskolen, har det først ret til at vælge linje i slutningen af maj måned.

Hvis der er flere ansøgere end der er ledige pladser på en skole, gælder følgende prioriterede retningslinjer:

  • Kommunens borgere har førsteret.
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre.
  • Afstand til skolen. Elever, der bor tættest på skolen, optages før elever, der bor længere væk.
  • Lodtrækning.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale transportudgifter mellem skole og hjem, hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen. Det gælder også eventuelle transportudgifter til og fra pasningsordninger.

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer