Optagelsesregler i klub

Der er frit klubvalg i Helsingør Kommune

Hvis dit barn er indmeldt i en privat skole, kan dit barn benytte klubtilbuddet. Hvis dit barn bliver 15 år inden den 30. april, bliver dit barn meldt ud af klubben den 30. april samme år. Hvis dit barn bliver 15 år efter den 30. april, kan dit barn fortsætte i klub til den 30. april året efter.

Indmeldelse i klub

Når dit barn går i tredje klasse, kan barnet begynde i klub i maj. Du skal opskrive barnet på Digital Pladsanvisning. Går barnet i en kommunal SFO i Helsingør Kommune vil barnet, hvis I har skrevet barnet op til klub blive udmeldt af SFO dagen inden, barnet begynder i klub. Det er derfor ikke nødvendig at udmelde barnet fra SFO.

Ønsker du ikke, at dit barn skal benytte klub, vil dit barn blive udmeldt af SFO på den dato, kammeraterne starter i klub.

Har du tidligere fravalgt klub, eller er du tilflytter, kan du melde dit barn ind i klub via Digital Pladsanvisning. Hvis du er tilflytter, skal du huske at pladsen i tidligere kommune skal være opsagt. Den præcise indmeldelses/startdato vil fremgå af det brev, du modtager efter opskrivning på Digital Pladsanvisning.

Der er i Helsingør Kommunes daginstitutioner, SFO og klub en opsigelsesperiode på en måned regnet fra den dag, udmeldelsen er foretaget i Digital Pladsanvisning.Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen