SFO (Skolefritidsordning)

Du kan bruge SFO, hvis dit barn er indskrevet i en kommunal skole, eller hvis dit barns privatskole ikke har et fritidstilbud.

Meld dit barn ind i SFO

Log på selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning og få direkte adgang til:

  • skrive dit barn op til SFO
  • melde dit barn ud af SFO (1 måneds opsigelse)
  • søge om økonomisk fripladstilskud, eller stoppe økonomisk friplads tilskud
  • se post i postkassen og meget mere

Digital Pladsanvisning

Der er en måneds opsigelse for daginstitution, SFO og Klub regnet fra den dag, du på Digital Pladsanvisning melder dit barn ud.

Optagelsesregler i SFO

Fra maj måned inden start af 0. klasse til og med maj måned i tredje klasse kan dit barn gå i SFO. Opskriv dit barn via Digital Pladsanvisning.

Indmeldelse i SFO

Når dit barn går i skole er det muligt at benytte SFO som pasning om morgenen og efter skoletid. Dit barn kan blive indmeldt i den SFO, der er tilknyttet skolen dit barn går på.

Når du digitalt indskriver dit barn i skole, vil du blive bedt om at tage stilling til om du ønsker at benytte SFO. Opskriv dit barn til SFO på Digital Pladsanvisning.

Hvis du har ønsket SFO vil dit barn blive udmeldt af sin daginstitution og indmeldt i SFO i starten af maj måned det år, hvor barnet starter skole i august.

Indmeldelses/startdato i SFO vil blive oplyst i det brev du modtager efter du har opskrevet dit barn på Digital Pladsanvisning.

Har du fravalgt SFO, eller er du tilflytter kan dit barn blive indmeldt i SFO ved, at du opskriver dit barn på Digital Pladsanvisning. 

Der er i Helsingør Kommunes daginstitutioner, SFO og klub en opsigelsesperiode på en måned, regnet fra den dag udmeldelsen er foretaget i Digital Pladsanvisning.

Opskriv eller udmeld dit barn til/fra SFO

Indskrivning i skole

Priser for SFO


Priser for SFO og klub

Se hvad det koster at have dit barn i SFO eller klub. Prisen reguleres hvert år.

Takster for SFO og klub

Center for Dagtilbud og Skoler

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ds@helsingor.dk