SFO (Skolefritidsordning)

Du kan bruge SFO, hvis dit barn er indskrevet i en kommunal skole, eller hvis dit barns privatskole ikke har et fritidstilbud.

Meld dit barn ind i SFO

Log på selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning og få direkte adgang til:

  • skrive dit barn op til SFO.
  • melde dit barn ud af SFO (1 måneds opsigelse).
  • søge om økonomisk fripladstilskud, eller stoppe økonomisk friplads tilskud.
  • se post i postkassen og meget mere.

OPSKRIVNING TIL SFO START 1. MAJ 2020
Log på Digital Pladsanvisning -vælg fanebladet med dit barns navn.
Vælg "Indmeld i SFO" Startdato er sat til 1. maj 2020. Jeres barn er sikret plads i den SFO, der er tilknyttet den skole barnet skal starte på.
Er barnet indmeldt i en institution i Helsingør Kommune vil barnet automatisk blive udmeldt pr. 30. april 2020.

Digital Pladsanvisning

Der er i Helsingør Kommune en måneds opsigelse for daginstitution, SFO og Klub regnet fra den dag, udmeldelsen er registreret i Digital Pladsanvisning.

Optagelsesregler i SFO

Fra maj måned inden start af 0. klasse til og med maj måned i tredje klasse kan dit barn gå i SFO. Opskriv dit barn via Digital Pladsanvisning.

Indmeldelse i SFO

Når dit barn går i skole er det muligt at benytte SFO som pasning om morgenen og efter skoletid. Dit barn kan blive indmeldt i den SFO, der er tilknyttet skolen dit barn går på.

Når du digitalt indskriver dit barn i skole, vil du blive bedt om at tage stilling til om du ønsker at benytte SFO. Indmeld dit barn til SFO på Digital Pladsanvisning.

Hvis du har indmeldt i SFO vil dit barn blive udmeldt af sin daginstitution dagen inden start i SFO.

Har du fravalgt SFO, eller er du tilflytter kan dit barn blive indmeldt i SFO ved, at du opskriver dit barn på Digital Pladsanvisning. 

Der er i Helsingør Kommunes daginstitutioner, SFO og klub en opsigelsesperiode på en måned, regnet fra den dag udmeldelsen er registreret i Digital Pladsanvisning.

Opskriv eller udmeld dit barn til/fra SFO

Indskrivning i skole

Priser for SFO

Priser for SFO og klub

Se hvad det koster at have dit barn i SFO eller klub. Prisen reguleres hvert år.

Takster for SFO og klub

Center for Dagtilbud og Skoler

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: Skriv sikkert til Center for Dagtilbud og Skoler