Skolebestyrelser

Forældrerepræsentanter vælges hvert 4 år. Medarbejderrepræsentanter og repræsentationen for det lokale erhvervsliv vælges for 1 år ad gangen.

Skolebestyrelserne for folkeskolerne i Helsingør Kommune skal være sammensat af forældre, elever, medarbejdere og repræsentanter for det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner eller foreninger.

Sammensætning og antal af medlemmer afhænger af, hvor mange afdelinger den enkelte skole har. Oversigt over skolerne i Helsingør Kommune.