Skolestart og valg af skole

Dit barn er undervisningspligtig pr. 1. august i det kalenderår, barnet fylder 6 år.

Skolestart

I Danmark har vi undervisningspligt - ikke skolepligt. Det betyder, at du kan vælge om dit barn skal gå i folkeskole, i en anmeldt friskole eller få hjemmeundervisning. 0. klasse er en obligatorisk del af grundskolen.

Dit barn er undervisningspligtig pr. 1. august i det kalenderår, det fylder 6 år. Hvis dit barn fylder 5 år inden 1. oktober, kan du søge om start i 0. klasse i samme kalenderår. Skolen forventer, at dit barn er i stand til at følge undervisningen i 0. klasse med henblik på at gå i 1. klasse året efter.

Ønske du at udskyde dit barns skolestart, skal du søge skriftligt om det. Ansøgningen skal afleveres til distriktsskolen og indeholde en pædagogisk vurdering af barnet.

Indskrivning til 0. klasse 2017.

Indskrivningen er afsluttet. Har du spørgsmål til indskrivning til 0.klasse 2017, skal du henvende dig til distriktsskolen. 

Find dit barns skoledistrikt

 

Retningslinjer for optagelse i skolerne

Du har altid ret til at få dit barn optaget på distriktsskolen.

Anden skole eller distrikt

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, kan skolen afvise at optage dit barn, hvis der ikke er plads på klassetrinnet. Har du valgt en anden skole end distriktsskolen og efterfølgende ønsker, at dit barn skal gå på distriktsskolen, kan det kun lade sig gøre, hvis der er plads.
For klassetrin, der er startet i skole i skoleåret 11/12 eller tidligere, kan skolen afvise at optage nye elever, hvis der er 25 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen.

For klassetrin, der er startet i skole i skoleåret 12/13 og derefter, kan skolen afvise at optage nye elever, hvis der er 21 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen.

Bor du i en anden kommune og skal dit barn gå på 10. klasseskolen, har det først ret til at vælge linje i slutningen af maj måned.

Hvis der er flere ansøgere end der er ledige pladser på en skole, gælder følgende prioriterede retningslinjer:

  • Kommunens borgere har førsteret.
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre.
  • Afstand til skolen. Elever, der bor tættest på skolen, optages før elever, der bor længere væk.
  • Lodtrækning.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale transportudgifter mellem skole og hjem, hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen. Det gælder også eventuelle transportudgifter til og fra pasningsordninger.

 


Sommer-hilsen til forældre og elever 2017

Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Christian Holm Donatzky, ønsker god sommer til børn og forældre. Læs også om de største resultater og indsatser på skoleområdet i 2014-2017.

Sommerhilsen til forældre og elever.pdf
Velkommen i Skole 2017

Her kan du læse om alt det, der sker, når dit barn skal starte i skole - lige fra tidspunkt for indskrivning, til hvad du som forælder kan gøre for at hjælpe dit barn godt på vej i skolelivet.

Velkommen i Skole 2017
Få en sund skolestart

 

O. A på Grydemoseskolen har produceret en video til kommende børnehaveklasseelever og deres forældre. Videoen handler om, hvad der skal til for at få en god og sund skolestart. Den er skabt som en løsning på udfordringen 'Sunde borgere', stillet af Helsingør Byråd som et led i projektet 'Boost - Innovativ Skole i Helsingør Kommune'.

Velkomstfilm 2016

Helsingør Kommune bød i august 2016 velkommen til 584 nye elever i 0. klasse. Se vores velkomstfilm om skolerne i Helsingør Kommune 

Se velkomstfilm fra 2016

Center for Dagtilbud og Skoler

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ds@helsingor.dk