Skolestart og valg af skole

Dit barn er undervisningspligtig pr. 1. august i det kalenderår, barnet fylder 6 år.

Skolestart

I Danmark har vi undervisningspligt - ikke skolepligt. Det betyder, at du kan vælge om dit barn skal gå i folkeskole, i en anmeldt friskole eller få hjemmeundervisning. 0. klasse er en obligatorisk del af grundskolen.

Dit barn er undervisningspligtig pr. 1. august i det kalenderår, det fylder 6 år. Hvis dit barn fylder 5 år inden 1. oktober, kan du søge om start i 0. klasse i samme kalenderår. Skolen forventer, at dit barn er i stand til at følge undervisningen i 0. klasse med henblik på at gå i 1. klasse året efter.

Ønske du at udskyde dit barns skolestart, skal du søge skriftligt om det. Ansøgningen skal afleveres til distriktsskolen og indeholde en pædagogisk vurdering af barnet.

Indskrivning til børnehaveklasse 2019

Alle børn der fylder 6 år i 2019 er undervisningspligtige fra august 2019.

Indskrivningen foregår fra 12. november 2018 til og med 6. januar 2019. Indskrivningen foregår udelukkende digitalt via kommunes hjemmeside. Forældrene skal bruge NemID eller Digital Signatur, for at kunne indskrive barnet digitalt.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at henvende dig til dit barns distriktsskole.

Ved indskrivningen skal du også tage stilling til, om dit barn skal gå i skolens SFO.

Forældre til de børn, som skal indskrives til start i børnehaveklasse i kommunens skoler pr. august 2019, vil fra distriktsskolen modtage information. Skolen sender skriftlig information via e-boks den 2. november 2018.

Find dit barns skoledistrikt

Informationsmøder på skolerne

Distriktsskolerne vil i uge 46 og 47 afholde informationsmøder efter nedenstående plan:

Helsingør Skole: Tirsdag den 13. november 2018 kl. 19.00 – 20.30 på Skolen ved Gurrevej i ”Hallen”.

Skolerne i Snekkersten: Tirsdag den 13. november 2018 kl. 17.00 – 18.30 på Borupgårdskolen i kantinen.

Espergærde Skolerne: Onsdag den 14. november 2018 kl. 18.30 – 20.00 på Grydemoseskolen i Salen.

Tikøb Skole: Tirsdag den 13. november 2018 kl. 19.00 – 20.30 i Fælleshuset.

Hellebækskolen: Onsdag den 21. november 2018 kl. 17.30 – 19.00 på Afd. Apperup i kantinen.

Hornbæk Skole: Tirsdag den 13. november 2018 kl. 19.00 – 20.30 i Hjerterummet i skolens SFO (C-fløjen).

Retningslinjer for optagelse i skolerne

Du har altid ret til at få dit barn optaget på distriktsskolen.

Anden skole eller distrikt

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, kan skolen afvise at optage dit barn, hvis der ikke er plads på klassetrinnet. Har du valgt en anden skole end distriktsskolen og efterfølgende ønsker, at dit barn skal gå på distriktsskolen, kan det kun lade sig gøre, hvis der er plads.
For klassetrin, der er startet i skole i skoleåret 11/12 eller tidligere, kan skolen afvise at optage nye elever, hvis der er 25 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen.

For klassetrin, der er startet i skole i skoleåret 12/13 og derefter, kan skolen afvise at optage nye elever, hvis der er 21 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen.

Bor du i en anden kommune og skal dit barn gå på 10. klasseskolen, har det først ret til at vælge linje i slutningen af maj måned.

Hvis der er flere ansøgere end der er ledige pladser på en skole, gælder følgende prioriterede retningslinjer:

  • Kommunens borgere har førsteret.
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre.
  • Afstand til skolen. Elever, der bor tættest på skolen, optages før elever, der bor længere væk.
  • Lodtrækning.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale transportudgifter mellem skole og hjem, hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen. Det gælder også eventuelle transportudgifter til og fra pasningsordninger.

 


Velkommen i Skole 2019

Masser af inspiration til den gode skolestart og tiden op til.

Velkommen i skole 2019
Sommer-hilsen til alle forældre og børn 2018

Læs om hvad der rører sig på skoleområdet nu og det kommende skoleår.

Nyhedsbrev og sommerhilsen

Center for Dagtilbud og Skoler

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ds@helsingor.dk