Det får du i tilskud

Byrådet fastsætter sidst på året det kommende års tilskud. Det vurderes ligeledes af byrådet sidst på året om ordningen skal fortsætte.

Tilskud til børn i alderen 24 uger til 2 år:
6.510 kr. pr. måned pr. barn i 2017

Tilskud til børn i alderen 3 år til skolestart: 
3.450,00 kr. pr. måned pr. barn i 2017

Tilskuddet udbetales den sidste hverdag i måneden – bagud, og er A-skattepligtigt for den forælder, der modtager tilskuddet.

Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet. Der indberettes automatisk til Skat.