Skole

Helsingør Kommune har seks folkeskoledistrikter, en 10. Klasseskole, en heldagsskole og en behandlingsskole.