Frivillig i naturen

Det er en stor oplevelse og berigende at være ude og gøre noget aktivt i forhold til naturen, alene eller sammen med andre.

Du kan være frivillig i naturen på mange måder:

Du kan registrere arter

Artsregistreringer kan lægges ind på Fugle og Natur. Og du kan fortælle Helsingør Kommune om, hvad du har set på de arealer, som kommunen laver naturpleje på. Send en mail til Center for By, Land og Vand, så bliver du kontaktet.

Du kan lave praktisk naturpleje

Fællesskabet "Frivillig i Færgevejskilen" laver praktisk naturpleje, planlægger stier og laver information m.m. inden for fredningen Færgevejskilen med økonomisk hjælp fra Helsingør Kommune. En del af fællesskabet er "Meulenborgskovens venner". Du er meget velkommen til at deltage i fællesskabet. Kontakt Bente Nielsen, som er en lokal frivillig fra "Frivillig i Færgevejskilen".

Starte et nyt fællesskab

Hvis du har lyst til at starte et nyt fællesskab med praktisk naturpleje, kogræsserlaug eller andre initiativer i naturen, er du velkommen til at henvende dig på mail til Center for By, Land og Vand eller ring på 49 28 28 28.

Der er også andre frivillige naturplejegrupper i Helsingør Kommune, som kommunen kender til, men ikke har en andel i. Spørg, hvis du er interesseret.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Frivillig i Færgevejskilen

Du kan læse mere om Færgevejskilens natur, historie og de frivilliges naturplejeindsats på Færgevejskilen.dk

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk