Årlig indberetning for folkeoplysende foreninger

Hvis jeres forening er godkendt som en folkeoplysende forening, har I en række forpligtelser over for Helsingør Kommune.

Hvert år skal I som folkeoplysende forening sende dette til Helsingør Kommune:

  • Medlemstal.
  • Erklæring om indhentelse af børneattester.
  • Foreningens godkendte regnskab af generalforsamlingen for året før. 

Endvidere skal de foreninger, der modtager aktivitetstilskud indsende regnskab for brugen af dette. Modtager Helsingør Kommune ikke ovenstående, vil foreningen ikke fremadrettet kunne modtage kommunale tilskud eller låne kommunale lokaler og faciliteter.

Frist for indsendelse: 31. januar hvert år.

Medlemsindberetning

Som folkeoplysende forening skal I hvert år indberette jeres medlemstal til Helsingør Kommune. Medlemmerne skal opgøres pr. den 31.12 det foregående år. Kun de medlemmer, der har betalt kontingent til foreningen i mindst tre sammenhængende måneder, tælles med.

Indberet jeres medlemmer

I skal benytte foreningens NemID for at indberette medlemstallene. Medlemstal skal være indberettet senest den 31. januar.

OBS: En del af jer indberetter også medlemstal til jeres forbund. Disse tal har Helsingør Kommune desværre ikke adgang til. Derfor skal I også skal indberette dem til os.

Erklæring om at I indhenter børneattester

Som forening er I forpligtet til at indhente børneattester på alle trænere, ledere og andre frivillige, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Som forening skal I én gang årligt afgive erklæring om, at I overholder reglerne om indhentelse af børneattester. I Helsingør Kommune har vi valgt, at erklæringen skal indsendes i perioden mellem 1. og 31. januar for indeværende år.

Udfyld erklæring om at I indhenter børneattester

OBS: Erklæringen skal indsendes, uanset om jeres forening har medlemmer under 15 år eller ej. I skal benytte foreningens NemID for at kunne udfylde erklæringen om indhentelse af børneattester.

Regnskab for brug af aktivitetstilskud

Foreninger der modtager aktivitetstilskud skal indsende regnskab for brugen af tilskuddet i det efterfølgende år. 

Regnskabet udfyldes af kasserer/formand. Når I udfylder regnskabet, bliver I bedt om mailadresser og navne på de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Når regnskabet er udfyldt, bliver det automatisk sendt rundt til digital signatur i bestyrelsen. Hvert link er unikt og gælder kun i 30 dage. Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer inden den 31. januar.

Underskriv tilskudsregnskab

 

 

Center for Dagtilbud og Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk