Opret forening trin-for-trin

Alle kan oprette en forening, men for at få tilskud og låne lokaler skal man godkendes som en folkeoplysende forening. Læs hvordan.

Hvad er en folkeoplysende forening?

Folkeoplysningsloven opstiller en række krav til foreninger, der tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde, for eksempel idrætsforeninger:

 • At foreningen er hjemmehørende i kommunen.
 • At foreningen som udgangspunkt er åben for alle.
 • At den har en ansvarlig bestyrelse.
 • At den er almennyttig, kontinuerlig og ikke-kommerciel.

Desuden skal foreningen tilbyde ’folkeoplysende aktiviteter’ og med udgangspunkt heri blandt andet bidrage til et forpligtende fællesskab for foreningens medlemmer.

Trin 1 – Lav et udkast til foreningens vedtægter

Vedtægterne skal indeholde oplysninger om:

 1. Foreningens formål.

 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.

 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.

 4. Foreningens hjemsted.

 5. Betingelser for medlemskab.

 6. Tegningsret for foreningen (hvem må underskrive på vegne af foreningen).

 7. Procedure for vedtægtsændringer.

 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

Forslag til vedtægter

Trin 2 – Afhold generalforsamling

Dernæst skal I holde en generalforsamling, hvor I indkalder alle interesserede personer. På den første generalforsamling vælger I en bestyrelse og godkender foreningens vedtægter. Det er en god idé at sende forslag til vedtægter ud med indkaldelsen til generalforsamlingen. I skal tage referat fra generalforsamlingen, og referatet skal underskrives af referenten og dirigenten.

Nu er foreningen stiftet. Det betyder, at I fx kan oprette en bankkonto i foreningens navn og få et CVR-nummer

Trin 3 – Hvem er formand og kasserer?


På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen. Det betyder, at bestyrelsesposterne fordeles; hvem er formand, næstformand, kasserer og menigt bestyrelsesmedlem. Det er en god idé at lave en klar ansvarsfordeling, så alle er klar over, hvilke opgaver de har i bestyrelsen. Det kan også være en god idé at lave en foreningsmappe, som indeholder vedtægter, referater, forretningsorden for bestyrelsen og andre dokumenter som bruges i bestyrelsesarbejdet.

Trin 4 – Godkendelse af Helsingør Kommune

Hvis I vil søge tilskud eller låne kommunale lokaler og anlæg til foreningens aktiviteter, skal foreningen godkendes af Helsingør Kommune.

Indsend følgende:

 1. Referat af første generalforsamling.

 2. Foreningens vedtægter.

 3. Erklæring om indhentning af børneattester.

Materialet skal sendes til: Folkeoplysning@helsingor.dk

 

Søg i lokal Frivilligbank

Søg frivillige til jeres forening, til events og frivilligaktiviteter.
Vil du være frivillig? Find et lokalt frivilligjob.


Link til Frivilligbank

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt