Tilskud til frivilligt socialt arbejde i Helsingør Kommune - §18

Læs om §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Se en videoguide om at logge på den digitale løsning

Send en mail til frivillig@helsingor.dk og skriv, hvilke aktiviteter I har udskudt til 2021, og hvor stort et beløb I ønsker at overføre til 2021. Sammen med regnskabet for brugte midler i 2020.

Arbejdet sigter på at give enkeltindivider/grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde er kendetegnet ved:

 • At være grundlagt på frivillig basis.
 • At være "non-profit", dvs. de skal ikke skabe økonomisk overskud.
 • At den frivillige indsats udgør en betydningsfuld del af grundlaget.

I Helsingør Kommune er det frivillige sociale arbejde et værdifuldt supplement til den offentlige indsats på det sociale område.

Luk alle
Åben alle

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, som drives af frivillige.

Den frivillige indsats sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Hvad kan der søges til?

 • Aktiviteter, hvor den frivillige indsats spiller en afgørende rolle.
 • Aktiviteter, der er åbne for alle relevante borgere i målgruppen.
 • Aktiviteter, hvor foreninger samarbejder.
 • Aktiviteter, der er forankrede i Helsingør Kommune.
 • Aktiviteter, der supplerer eller udvikler Helsingør Kommunes egne indsatser.
   

Hvem kan søge?

 • Sociale foreninger, organisationer og frivilliggrupper.

Nyttig viden, før du søger

 • Det er nødvendigt med NemID for at udfylde ansøgningsskemaet.
 • Det er kun foreninger og organisationer med CVR-numre, der kan søge via ansøgningsskemaet. Det skal oplyses ved indsendelse af ansøgning.
 • Foreninger, der modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke opnå økonomisk støtte.
 • Endagsture, udflugter, fejringer, jubilæer og digitale platforme, kan ikke opnå økonomisk støtte.
 • Foreninger og organisationer, der har modtaget tilskud i 2020, skal indsende regnskabsberetning for tilskuddet 2020 sammen med den digitale ansøgning for 2021. Det er en forudsætning for at kunne søge tilskud på ny. Udfyld denne skabelon og gem den på din computer. Du kan bagefter vedhæfte den, når du er inde i den digitale ansøgningsformular.
 • Se videoguide til at søge tilskud


Hvornår kan der søges

Der kan søges mellem den 13. januar og 17. februar 2021.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende regnskabsskabelonen kan sendes til frivillig@helsingor.dk. Borgere der ønsker at søge støtte til frivilligt socialt arbejde, og som ikke er medlem af en forening med cvr.nr. kan ligeledes henvende sig på mailadressen.

Puljen uddeles næste gang foråret 2021.

En række kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden har oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.

De deltagende kommuner er Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Hillerød kommuner.

Formålet med puljen er at støtte og opmuntre til mere samarbejde på tværs af frivillige sociale foreninger samt støtte projekter, som falder uden for kriterierne, når der uddeles kommunale §18-midler, fx fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret, eller går på tværs af flere kommuner.

I 2020 administrerer Halsnæs Kommune den fælleskommunale §18 pulje.

Søg via Halsnæs Kommunes hjemmeside

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk