Fælleskommunal §18-pulje

Fælleskommunal §18 pulje 2021.

OBS: Puljen er lukket for ansøgninger 2021. Puljen kan ansøges igen til foråret 2022.

En række kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden har oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

De deltagende kommuner er:

 • Allerød.
 • Fredensborg.
 • Gribskov.
 • Halsnæs.
 • Helsingør.
 • Hørsholm.
 • Hillerød.

Formålet med puljen er at støtte og opmuntre til mere samarbejde på tværs af frivillige sociale foreninger samt støtte projekter, som falder udenfor kriterierne, når der uddeles kommunale §18-midler, fx fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret eller går på tværs af flere kommuner.

Luk alle
Åben alle
 • Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde.
 • Tilbuddene skal være relevante for - og kunne benyttes af – borgere i mindst to tilknyttede kommuner.
 • Vi prioriterer både nyskabende aktiviteter og støtter velafprøvede eksisterende aktiviteter.
 • Ansøgere skal gøre rede for, om man har søgt og/eller opnået støtte andre steder fra.
 • Større landsdækkende organisationer er ikke den primære målgruppe for den fælleskommunale pulje, men kan søge til aktiviteter, hvis det kan påvises, at der er lokal forankring i Nordsjælland.
 • Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af behov og økonomi, herunder evt. formue.

Der gives støtte til:

 • Konkrete aktiviteter for målgruppen.
 • Foreninger med et oprettet cvr-nummer og NemKonto.
 • Nødvendige driftsudgifter i relation til det frivillige arbejde fx rimelige lokaleudgifter, udgifter til rekruttering, forsikring, annoncering, administration mv.
 • Frivilligpleje såsom møder, uddannelse af og kurser, supervision for de frivillige.

Der gives i mindre grad støtte til:

 • Transportudgifter, hvor det drejer sig om frivillige.
 • Lønudgifter til at organisere eller koordinere den frivillige indsats


Den fælleskommunale pulje yder ikke til støtte til:

 • Aktiviteter, som er afholdt på ansøgningstidspunktet.
 • Lokaleleje til særskilte aktiviteter for foreningen.
 • Aktiviteter med et politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

Tilskuddet skal bruges til det, der er søgt om. Bruger jeres forening ikke alle midlerne, skal I betale restmidlerne tilbage til Gribskov Kommune, som varetager udbetalingerne.

Der er kan søges én gang årligt. Næste gang er til foråret 2022.

Sekretariatsfunktion

Helsingør Kommune varetager i 2021 sekretariatsfunktionen og sagsbehandler indkomne ansøgninger. Eventuelle spørgsmål kan rettes til frivillig@helsingor.dk.

I 2022 er det Hillerød kommune, der varetager sekretariatsfunktionen og formidling af puljen.

De deltagende kommuner bidrager med 1 kr. pr. borger. Det giver et samlet beløb på ca. 277.000 kr. Hertil kommer eventuel overførsel af ubrugte midler fra året før.

I 2020 er der uddelt 273.500 kr. til i alt 19 foreninger.

Oversigt over de foreninger, der fik tildelt §18-midler:

 • Lokalforeningen Klub Frederiksborg/København: (DLHM) 5.000,00 kr.
 • Epilepsiforeningen Kreds Nordsjælland: 3.000,00 kr.
 • Børns Vilkår: 20.000,00 kr.
 • Prostatakræftforeningen PROPA - Region Hovedstaden: 7.500,00 kr.
 • Downsforeningen Nordsjælland: 5.000,00 kr.
 • Bedre Psykiatri Hillerød/Allerød/Gribskov/Halsnæs: 15.000,00 kr.
 • Bisiddergruppen Nordsjælland (Din Lokale Bisidder): 5.000,00 kr.
 • Tandemklubben Nordsjælland: 7.500,00 kr.
 • Foreningen Den Boligsociale Fond: 20.000,00 kr.
 • Lystfiskerforeningen Fred & Humle: 5.000,00 kr.
 • SIND Nordsjælland (herunder Rådgivningsgruppen): 50.000,00 kr.
 • Polioforeningen/ulykkespatientforeningen: 15.000,00 kr.
 • Døveforeningen af 1866: 5.000,00 kr.
 • Osteoporoseforeningen, afdeling Nordsjælland: 5.000,00 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør: 30.000,00 kr.
 • Hjernesagen i Nordsjælland: 50.000,00 kr.
 • Ungdommens Røde Kors - Slaraffenlejr: 15.000,00 kr.
 • Nyreforeningen Nordsjælland: 7.500,00 kr.
 • LAFS's Netværksgruppe: 3.000,00 kr.

I alt tildelt 273.500,00 kr.

Oversigt over de foreninger, der fik afslag på §18-midler:

 • Nordsjællands Skakklub.
 • Streetsoccer3300.
 • Go Together.
 • Gribskovens Hårde Kerne Vandreforening i Gribskov.
 • Epilepsiforeningen Kreds Nordsjælland.
 • Overskudsprodukter.org - for social godhed.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk