Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde §18

Ansøgningsfristen for 2021 var den 17. februar. Der kan igen søges til januar 2022.

I Helsingør Kommune er det frivillige sociale arbejde et værdifuldt supplement til den offentlige indsats på det sociale område.

Arbejdet sigter på at give enkeltindivider/grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde er kendetegnet ved:

  • At være grundlagt på frivillig basis.
  • At være "non-profit", dvs. de skal ikke skabe økonomisk overskud.
  • At den frivillige indsats udgør en betydningsfuld del af grundlaget.

Har jeres forening eller organisation fået tilskud i 2020, men været nødsaget til at udskyde aktiviteterne grundet covid-19, bedes I sende en mail til frivillig@helsingor.dk, hvor I beskriver hvilke aktiviteter, I har udskudt til 2021, og hvor stort et beløb, I ønsker at overføre til 2021. Dette skal sendes sammen med regnskabet for brugte midler i 2020.

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, som drives af frivillige.

Den frivillige indsats sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Luk alle
Åben alle
  • Aktiviteter, hvor den frivillige indsats spiller en afgørende rolle.
  • Aktiviteter, der er åbne for alle relevante borgere i målgruppen.
  • Aktiviteter, hvor foreninger samarbejder.
  • Aktiviteter, der er forankrede i Helsingør Kommune.
  • Aktiviteter, der supplerer eller udvikler Helsingør Kommunes egne indsatser.
  • Sociale foreninger, organisationer og frivilliggrupper.

Der kan søges tilskud fra §18-midlerne en gang om året. Næste gang er januar 2022.

Spørgsmål vedrørende §18-midlerne og regnskab 2020 kan sendes til frivillig@helsingor.dk

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk