Guide til foreninger

Som forening er I forpligtet til at indhente børneattester på alle trænere, ledere og andre frivillige, der har med børn under 15 år at gøre.

Læs mere