Genstartspulje til folkeoplysende foreninger

Idræts- og Fritidsudvalget har besluttet at oprette en pulje til genstart af foreningslivet på 200.000 kr.

Genstartspuljen skal hjælpe foreningslivet i gang oven på en lang nedlukning grundet Covid-19.

Luk alle
Åben alle
 • Nye aktiviteter eller opjustering af igangværende aktiviteter med det formål at hverve tidligere samt nye medlemmer og frivillige.
 • Arrangementer og initiativer, der fastholder og styrker medlemsengagementet.
 • Dokumenterede tabte indtægter grundet Covid-19, herunder manglende kontingentbetalinger og aflyste indtægtsgivende arrangementer.
 • Eliteidræt og talentudviklingsforløb.
 • Indtægtstab på kommercielle idrætsarrangementer.
 • Forplejning i forbindelse med aktiviteter og lignende.

Der kan søges til ét eller flere formål pr. ansøgning – dog et max tilskud på 10.000 kr. pr. forening.

Hvis I ønsker at søge puljen, skal I sende en kort beskrivelse af aktiviteten, evt. antal deltagere og nødvendig bemanding samt en oversigt over budgettet.

Ansøgningerne sendes på mail til folkeoplysning@helsingor.dk senest tirsdag den 1. juni 2021 - skriv ikke personfølsomt indhold i ansøgningen som fx cpr-oplysninger.

Fordeling af tilskud foregår umiddelbart 1. juni 2021. I kan forvente et svar på ansøgningen i 24 uge.

I kan også udfylde et pdf-ansøgningskema og sende det til folkeoplysning@helsingor.dk

Behandling af ansøgningerne

I behandlingen af ansøgningerne lægges der bl.a. vægt på:

 • Geografisk spredning.
 • Variation i tilbuddenes art.
 • Variation i aldersgrupper.
 • Tilskud fordeles skønsmæssigt ud fra antallet af deltagere og nødvendig bemanding.
 • Behov for ekstraordinære materialeudgifter.

Folkeoplysning

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk