Tilskudspulje til arrangementer

Særlig pulje på i alt ca. 2 mio. kroner årligt til større events i Helsingør Kommune skal få kulturpolitikkens og begivenhedsstrategiens mål opfyldt.

Du kan læse mere om Helsingør Kommunes Kulturpolitik og Begivenhedsstrategi 

Din event skal forholde sig til begivenhedsstrategiens ni måleparametre, som synliggør at Helsingør Kommunes investering i eventen har en afsmittende effekt på lokalområdet.

Ni måleparametre

 1. Økonomisk bæredygtighed.
 2. Lokalitet og skuldersæson.
 3. Understøtte Idrætspolitikken og Kulturpolitikken i indholdsskabelsen.
 4. Ejerskab og relevans for borgere.
 5. Sideevents og outreach - Aktivering af virksomheder, foreninger, institutioner m.fl.
 6. Talenter, unge og uddannelse.
 7. Branding.
 8. PR og medieinteresse.
 9. Tilskuere, besøgende og deltagere.

Puljen søges ved at sende en eventbeskrivelse på mail til Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation. Beskrivelsen skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af eventen, herunder hvilke af begivenhedsstrategiens ni måleparametre er understøttet, samt hvem målgruppen er.
 • Beskrivelse af de deltagende parter.
 • Budget – herunder evt. anden finansiering, samt primær økonomisk ansvarlig.
 • Tidsplan.

Ansøgninger kan sendes ind løbende til kultur@helsingor.dk med teksten ’Ansøgning til puljen til større events’ i emnefeltet.

Ansøgningerne vil blive behandlet på de efterfølgende politiske fagudvalgsmøder og afgjort på Økonomiudvalgsmøde. Der skal forventes en sagsbehandlingstid på én til to måneder alt efter, hvordan fagudvalgsmøderne og økonomiudvalgsmøderne ligger. Vi appellerer til, at I sender ansøgningen i så god tid som muligt.

Puljen kan søges af kulturinstitutioner, foreninger, forbund og organisationer.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk