Integrationsprogram til nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

Jobcenteret tilbyder flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram, som hjælper dem til at blive en del af det danske arbejdsmarked.

Når du som flygtning eller familiesammenført flytter til Helsingør Kommune, vil en job- og integrationskonsulent i Jobcenter Helsingør sammen med dig udarbejde en integrationskontrakt for din deltagelse i integrationsprogrammet.

Luk alle
Åben alle

En integrationskontrakt er en aftale mellem dig og Jobcenter Helsingør om hvilke aktiviteter, som du skal deltage i. Disse aktiviteter kaldes også dit integrationsprogram. Du skal løbende deltage i samtaler i Jobcenter Helsingør, mens du deltager i integrationsprogrammet.

Integrationsprogrammet består af:

  • Danskuddannelse.
  • Beskæftigelsesrettede tilbud.

Du har ret til danskundervisning på en sprogskole i op til fem år. Perioden på fem år starter, når du første gang får tilbud om danskuddannelse – uanset om du tager imod tilbuddet om danskundervisning eller ej. Jobcenter Helsingør kan maksimalt tilbyde dig én danskuddannelse.

Helsingør Kommune har driftsaftale med A2B om danskuddannelse.

A2B
Jernbanevej 7, 1 
3000 Helsingør
Telefon: 27 61 16 98
Hjemmeside: www.a2b.dk

Beskæftigelsesrettede tilbud kan eksempelvis være praktik i en virksomhed, job med løntilskud, jobsøgningskurser eller andre tilbud, der kan forbedre dine muligheder for at komme ind på det danske arbejdsmarked. Undervisning på eksempelvis jobsøgningskurser foregår på dansk.

Vil du vide mere om integrationsprogrammet, kan du kontakte Jobcenter Helsingør.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jbt@helsingor.dk