Ikke dansk statsborger

Hvis du ikke er dansk statsborger, er bosiddende i Helsingør Kommune og har en gyldig opholdstilladelse, kan du få danskuddannelse.

Danskuddannelse

Center for Job og Uddannelse tilbyder nyindrejste udlændinge danskuddannelse. Dit opholdsgrundlag bestemmer, hvor længe du har ret til danskuddannelse.

Danskuddannelsen har til formål at opkvalificere sprogkundskaber og viden om det danske samfund i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til uddannelse.

Ansøg om danskuddannelse

Hvor længe har du ret til danskuddannelse?

Hvis du er flygtning eller familiesammenført har du ret til at deltage i ordinær danskuddannelse i op til 5 år.

Hvis du er indvandrer, har du ret til op til 3½ års ordinær danskuddannelse indenfor en periode på 5 år. Som indvandrer skal du betale et depositum til sprogskolen på 1.250 kr. for at deltage i undervisningen. 

Indvandrere defineres som følgende:

 • Nordiske statsborgere
 • Grænsependlere
 • Borgere med beløbsordning
 • Green-card, arbejdstagere eller medfølgende familie
 • 3. landsstatsborgere, som er familiesammenført til danskere, som vender hjem
 • 3. landsstatsborgere, som har en pendler-tilladelse
 • EU-borgere eller medfølgende familie
 • Studerende og au-pair-personer

Ordinær danskuddannelse

Sprogskolen tilbyder dig en danskuddannelse, der passer til dit niveau – uanset hvilken uddannelse du har fra dit hjemland.

Du kan starte på en af følgende uddannelser:

 • Danskuddannelse 1 modul 1-6
 • Danskuddannelse 2 modul 1-6
 • Danskuddannelse 3 modul 1-5

Du får mulighed for at afslutte og opnå bevis for bestået danskuddannelse 1, 2 eller 3.

I den ordinære danskuddannelse er der indlagt undervisning i danske samfundsforhold, kultur og historie. Der indgår undervisning i dansk demokrati, medborgerskab, den danske arbejdsmarkedsmodel, velfærdssamfundets grundprincipper og det danske uddannelsessystem. Sprogskolerne udleverer informationsmateriale om medborgerskab samt rettigheder og pligter i samfundet.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om dansktilbud, kan du kontakte Jobcenter Helsingør. 

Læs mere om danskundervisning på Sprogcenter Nordsjællands hjemmeside

Flygtninge og familiesammenførte

Jobcenteret tilbyder flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram, som hjælper dem til at blive en del af det danske arbejdsmarked.

Når du som flygtning eller familiesammenført flytter til Helsingør Kommune, laver en job- og integrationskonsulent i Jobcenter Helsingør laver sammen med dig en integrationskontrakt for din deltagelse i integrationsprogrammet.

Hvad er en integrationskontrakt

En integrationskontrakt er en aftale mellem dig og Jobcenter Helsingør om hvilke aktiviteter, som du skal deltage i. Disse aktiviteter kaldes også dit integrationsprogram. Du skal løbende deltage i samtaler i Jobcenter Helsingør, mens du deltager i integrationsprogrammet.

Indhold i integrationsprogrammet

Integrationsprogrammet består af:

• Danskuddannelse
• Beskæftigelsesrettede tilbud

Danskuddannelse

Du har ret til danskundervisning på en sprogskole i op til 5 år. Perioden på 5 år starter, når du første gang får tilbud om danskuddannelse – uanset om du tager imod tilbuddet om danskundervisning eller ej. Jobcenter Helsingør kan maksimalt tilbyde dig én danskuddannelse.

Læs mere om danskundervisning på Sprogcenter Nordsjællands hjemmeside

Beskæftigelsesrettede tilbud

Beskæftigelsesrettede tilbud kan eksempelvis være praktik i en virksomhed, job med løntilskud, jobsøgningskurser eller andre tilbud, der kan forbedre dine muligheder for at komme ind på det danske arbejdsmarked. Undervisning på eksempelvis jobsøgningskurser foregår på dansk.


Vil du vide mere

Vil du vide mere om integrationsprogrammet, kan du kontakte Jobcenter Helsingør.

Andre udlændinge

Center for Job og Uddannelse tilbyder nyindrejste indvandrere et introduktionsforløb.

Hvem kan få et introduktionsforløb?

Du kan få tilbud om introduktionsforløb, hvis du er indvandrer.

Indvandrere defineres som følgende:

 • Nordiske statsborgere
 • Grænsependlere
 • Borgere med beløbsordning
 • Green-card, arbejdstagere eller medfølgende familie
 • 3. landsstatsborgere, som er familiesammenført til danskere, som vender hjem
 • 3. landsstatsborgere, som har en pendler-tilladelse
 • EU-borgere eller medfølgende familie
 • Studerende og au-pair-personer

Hvad er introduktionsforløb?

Et introduktionsforløb er et tilbud til indvandrere, som kan bestå af:

 • Ordinær danskuddannelse
 • Beskæftigelsesrettede tilbud

Formålet med et introduktionsforløb er at opkvalificere dine sprogkundskaber og viden om det danske samfund i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse. Du bestemmer selv, om du ønsker at deltage i et introduktionsforløb.


Læs mere om introdansk og ordinær danskuddannelse

Beskæftigelsesrettede tilbud

Beskæftigelsesrettede tilbud kan eksempelvis være praktik i en virksomhed, job med løntilskud, jobsøgningskurser eller andre tilbud, der kan forbedre dine muligheder for at komme ind på det danske arbejdsmarked. Undervisning på eksempelvis jobsøgningskurser foregår på dansk. Det er ikke alle indvandrere, der har ret til beskæftigelsesrettede tilbud.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om din mulighed for at deltage i et introduktionsforløb, kan du kontakte Jobcenter Helsingør.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk