Danskuddannelse til nyindrejste udlændinge

Center for Job, Borgerservice og Teknologi tilbyder nyindrejste udlændinge danskuddannelse.

Danskuddannelsen har til formål at opkvalificere sprogkundskaber og viden om det danske samfund i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til uddannelse.

Hvor længe har du ret til danskuddannelse?

Hvis du er flygtning eller familiesammenført har du ret til at deltage i ordinær danskuddannelse i op til 5 år.

Hvis du er indvandrer, har du ret til op til 3½ års ordinær danskuddannelse indenfor en periode på 5 år. Perioden på 3½ år er bygget op som en klippekortsordning. 

Indvandrere er:

 • Nordiske statsborgere.
 • Grænsependlere.
 • Borgere med beløbsordning.
 • Green-card, arbejdstagere eller medfølgende familie.
 • 3. landsstatsborgere, som er familiesammenført til danskere, som vender hjem.
 • 3. landsstatsborgere, som har en pendler-tilladelse.
 • EU-borgere eller medfølgende familie.
 • Studerende og au-pair-personer.

Hvad koster det at gå på sprogskole?

Dit opholdsgrundlag er afgørende for, om du skal betale for at gå på sprogskole.

Det er gratis for flygtninge og familiesammenførte at gå på sprogskole. Som indvandrer skal du betale et depositum til sprogskolen på 1.250 kr. for at deltage i undervisningen. Derudover skal du i brugerbetaling betale 2.000 kr. pr. modul, som du starter på. Brugerbetalingen får du ikke retur.

Ordinær danskuddannelse

Sprogskolen tilbyder dig en danskuddannelse, der passer til dit niveau – uanset hvilken uddannelse du har fra dit hjemland. 

Du kan starte på en af følgende uddannelser:

 • Danskuddannelse 1 modul 1-6.
 • Danskuddannelse 2 modul 1-6.
 • Danskuddannelse 3 modul 1-5.

Du får mulighed for at afslutte og opnå bevis for bestået danskuddannelse 1, 2 eller 3.

Du har mødepligt på danskuddannelsen, som du er tilmeldt.

I den ordinære danskuddannelse er der indlagt undervisning i danske samfundsforhold, kultur og historie. Der indgår undervisning i dansk demokrati, medborgerskab, den danske arbejdsmarkedsmodel, velfærdssamfundets grundprincipper og det danske uddannelsessystem. Sprogskolerne udleverer informationsmateriale om medborgerskab samt rettigheder og pligter i samfundet.

Helsingør Kommune har driftsaftale med A2B om danskuddannelse.

A2B
Jernbanevej 7, 1
3000 Helsingør
Telefon: 27 61 16 98
Hjemmeside: www.a2b.dk

Vil du vide mere

Vil du vide mere om dansktilbud, kan du kontakte Jobcenter Helsingør. 

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Jobcenter og Ydelse

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jobogydelse@helsingor.dk