Integrationsprogram til nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

Jobcenteret tilbyder flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram, som hjælper dem til at blive en del af det danske arbejdsmarked.

Når du som flygtning eller familiesammenført flytter til Helsingør Kommune, laver en job- og integrationskonsulent i Jobcenter Helsingør laver sammen med dig en integrationskontrakt for din deltagelse i integrationsprogrammet.

Hvad er en integrationskontrakt

En integrationskontrakt er en aftale mellem dig og Jobcenter Helsingør om hvilke aktiviteter, som du skal deltage i. Disse aktiviteter kaldes også dit integrationsprogram. Du skal løbende deltage i samtaler i Jobcenter Helsingør, mens du deltager i integrationsprogrammet.

Indhold i integrationsprogrammet

Integrationsprogrammet består af:

  • Danskuddannelse.
  • Beskæftigelsesrettede tilbud.

Danskuddannelse

Du har ret til danskundervisning på en sprogskole i op til 5 år. Perioden på 5 år starter, når du første gang får tilbud om danskuddannelse – uanset om du tager imod tilbuddet om danskundervisning eller ej. Jobcenter Helsingør kan maksimalt tilbyde dig én danskuddannelse.

Helsingør Kommune har driftsaftale med A2B om danskuddannelse.

A2B
Jernbanevej 7, 1 
3000 Helsingør
Telefon: 27 61 16 98
Hjemmeside: www.a2b.dk

Beskæftigelsesrettede tilbud

Beskæftigelsesrettede tilbud kan eksempelvis være praktik i en virksomhed, job med løntilskud, jobsøgningskurser eller andre tilbud, der kan forbedre dine muligheder for at komme ind på det danske arbejdsmarked. Undervisning på eksempelvis jobsøgningskurser foregår på dansk.


Vil du vide mere

Vil du vide mere om integrationsprogrammet, kan du kontakte Jobcenter Helsingør.

Jobcenter og Ydelse

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jobogydelse@helsingor.dk