Hjælp til personer med handicap i arbejde eller under uddannelse

Har du en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du få tilskud i form af personlig assistance eller hjælpemidler på jobbet.

Formålet med hjælp til personer med handicap

Formålet med hjælp til personer med handicap, der er i arbejde eller under uddannelse, er at kompensere for handicappet. Det vil sige, at hjælpen skal afhjælpe de begrænsninger, som dit handicap medfører.

Hvad kan hjælpen bestå af

Hjælpen kan bestå af fx tekniske hjælpemidler som særlige computerprogrammer til ikke-seende og ordblinde eller en teleslynge til hørehæmmede.

Hjælpen kan også være en personlig assistance, der skal hjælpe dig på jobbet eller uddannelsen med de funktioner, som du på grund af dit handicap ikke kan udføre selv. De indholdsmæssige jobfunktioner skal du selv kunne udføre. En personlig assistent må ikke fungere som vikar eller medhjælper.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om hjælp til personer med handicap i arbejde eller under uddannelse, kan du kontakte Jobcenter Helsingør.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ju@helsingor.dk