Jeg er blevet arbejdsløs

Mister du dit job, skal du melde dig ledig på Jobnet. Du kan derefter søge om dagpenge i din a-kasse eller uddannelses- eller kontanthjælp i kommunen.

Det er vigtigt, at du melder dig ledig på Jobnet.dk på din første ledighedsdag. Ønsker du at søge kontanthjælp, skal du på din første ledighedsdag derudover rette personlig henvendelse til Jobcenter Helsingør ved at møde op i Jobbutikken.

Meld dig ledig på Jobnet

For at kunne modtage en ydelse fra enten din a-kasse eller fra Helsingør Kommune, skal du opfylde visse betingelserne. Din a-kasse kan give dig flere oplysninger om betingelserne for at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

En af betingelserne for at modtage enten kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge er, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og til rådighed for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Læs mere om kontanthjælp

Hvad vil det sige at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger?

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger betyder bl.a., at du skal:

  • Være tilmeldt Jobnet.dk og have et aktivt cv
  • Være aktivt jobsøgende
  • Registrere jobsøgning i joblog
  • Møde til de samtaler, som du bliver indkaldt til i Jobcenter Helsingør, hos andre aktører og i din a-kasse
  • Tage imod beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, som Jobcenter Helsingør giver dig

Hvad er beskæftigelsesfremmende foranstaltninger?

Når du modtager arbejdsløshedsdagpenge, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, vil Jobcenter Helsingør give dig tilbud om beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse tilbud skal være med til at bringe dig tilbage i ordinært job eller uddannelse hurtigst muligt.

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger kan være:

  • Vejledning og opkvalificering
  • Virksomhedspraktik
  • Løntilskud

Vejledninger til ledige

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har lavet en række vejledningspjecer, hvor du kan læse mere om dine pligter som ledig.

Du kan læse alle pjecerne på STARs hjemmeside

Vil du vide mere

Vil du vide mere om, hvad du skal gøre, hvis du bliver ledig, kan du kontakte Jobcenter Helsingør.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Jobcenter og Ydelse

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jobogydelse@helsingor.dk