Hjælp til forsørgelse

Du kan søge om økonomisk hjælp, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv eller din familie. Du skal opfylde en række betingelser for at få hjælp

Betingelser for at få uddannelseshjælp eller kontanthjælp  

 • dine økonomiske forhold skal have ændret sig, eksempelvis på grund af arbejdsløshed, sygdom, separation eller skilsmisse. Kaldes også en social begivenhed.
 • du skal som udgangspunkt stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • din ægtefælle/samlever må ikke kunne forsørge dig
 • du må ikke have formue, som kan dække dit forsørgelsesbehov
 • dit behov for forsørgelse må ikke kunne dækkes gennem anden lovgivning

Du skal henvende dig i Jobbutikken, før du søger om hjælp

Din ansøgning vil først blive behandlet af kommunen, når du er blevet registreret som ledig i Jobbutikken. Henvend dig derfor i Jobbutikken, før du søger om hjælp.

Du skal søge digitalt 

 • Når du er registreret som ledig i Jobbutikken, skal du søge om hjælp til forsørgelse digitalt.
 • Du kan søge via linket på denne side.
 • Du kan få hjælp til at gennemføre den digitale ansøgning i Borgerservice.

Søg digitalt med NemID

Særlig støtte til høje boligudgifter

Du kan søge om særlig støtte til boligudgifter, hvis du:

 • Har høje udgifter til bolig.
 • Har været ude for ændringer i dine forhold - en såkaldt "social begivenhed".
 • Modtager eller er berettiget til at modtage kontanthjælp.
 • Ansøgningsskema fås ved henvendelse i Borgerservice, Center for Job og Uddannelse. 


Center for Job og Uddannelse

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ju@helsingor.dk