Klimaprojekter

Klimasekretariatet i Helsingør Kommune arbejder løbende med forskellige klima- og energiprojekter.

Med udgangspunkt i Helsingør Kommunes Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 (dec. 2019) og tidligere klimaplaner er der igangsat en række projekter inden for klimaplanens indsatsområder. Projekterne spænder bredt fra energitjek af virksomheder og boliger til udlån af klimapistol. Du kan læse mere om projekterne ved at klikke på dem.

Luk alle
Åben alle

Compact of Mayors er en global sammenslutning af byer og kommuner, som vil gå forrest i kampen mod klimaændringer. Det sker ved at reducere udledningen af drivhusgasser og forberede sig på fremtidens konsekvenser af klimaændringerne. Compact of Mayors lægger vægt på, at klimakampen sker fra bunden og op ad. Derfor skal byer og lokalsamfund gå forrest og lægge pres på nationer og internationale sammenslutninger af lande (FN, EU osv.) for at få dem til at sætte mere ambitiøse klimamål. Helsingør Kommune tilsluttede sig Compact of Mayors d. 25. November 2015.

Borgmesterens brev om tilslutning til Compact of Mayors

Helsingør Kommune har gennemført et projektet "Sluk, luk og skru ned" i 13 børneinstitutioner. Projektet tager udgangspunkt i en grundig gennemgang og registrering af udstyr (fx belysning, gulvvarme og radiatorer), der enten kan slukkes, lukkes eller skrues ned. På den måde bliver det klarlagt, hvad de enkelte institutioner kan gøre for at mindske energiforbruget. Gennemgangene foretages sammen med institutionslederen og følges op med målrettet materiale i form af plakater og "huske-mærker" m.m., der sættes op i institutionerne. Det overvejes at udvide projektet til flere institutioner.

Læs artiklen om energitjek i børneinstitutioner

For at reducere CO₂ udledningen indenfor Helsingør Kommunes geografiske grænse, er det vigtigt også at fokusere på private virksomheder. Derfor har Helsingør Kommune i 2014-15 med bistand fra Grontmij gennemgået en række udvalgte virksomheders energiforbrug – for at klarlægge potentialet for et mindsket energiforbrug på kort og længere sigt. Det overvejes at udvide tilbuddet til flere virksomheder.

Læs artikel om projektet

Helsingør Kommune underskrev i april 2010 den europæiske borgmesterskabsaftale, Covenant of Mayors, som betyder, at kommunen har forpligtet sig til at gå foran i efterlevelsen af EU's energi- og klimamål (en reduktion i CO2-udledningen på mindst 20 procent i 2020).

Link til hjemmeside om borgmesterpagten

 

Målet med GoGreen at gøre bæredygtighed til en god forretning.

Derudover er det målet at gøre det nemmere for forbrugerne at finde de virksomheder, der tager ansvar for miljø og mennesker.

GoGreen-kortet over byområder i Helsingør Kommune viser, hvor i kommunen, man finder de bæredygtige virksomheder – hvor kan man spise økologisk? Finde en klimahåndværker? Købe genbrug? Med mere. Bykortet er et oplevelseskort med fortællinger om, hvad man kan opleve i byerne og hvilke initiativer, kommunen har taget i forhold til at forbedre klima og sundhed. Kortet viser også cykelruter, natur- og kulturoplevelser, som alt sammen motiverer til en grøn livsstil.

I 2016 blev Helsingør en GoGreen-by på initiativ af Klimasekretariatet i Helsingør Kommune. Mere end 40 virksomheder er eller har været med i GoGreen-netværket.

Du kan hente kortet i fysisk version på turistkontorer i Helsingør og København samt i medlemmers forretninger.

Bæredygtighed to-go! Gør det nemt at handle grønt ved at downloade app’en ’GoGreen Guide’. App’en indeholder 18 af Helsingørs grønne virksomheder.

På GoGreens hjemmeside kan du læse mere om de mange grønne virksomheder.

Klimasekretariatet har 10 klimapistoler. Du kan låne en klimapistol på biblioteket på Kulturværftet. Klimapistolen kan bruges til at gennemgå din bolig for eventuelle kuldebroer og manglende isolering omkring fx vinduer, døre og hulmure. På den måde kan du tjekke, om du bør isolere bedre, så du kan spare på varmen og gøre noget godt for både pengepungen og klimaet.

Læs mere om klimapistol

Helsingør Kommune er en af 20 danske kommune, som er udvalgt til klimaprojektet DK2020. Projektet blev skudt i gang i maj 2019. Formålet med projektet er at sætte skub i klimaindsatsen og udvikle klimaplaner, der kan sikre, at vi kommer i mål med Parisaftalens 1,5°C målsætning på kommunalt niveau.
Det er Realdania, CONCITO og det internationale by-netværk C40, som står bag projektet. Projektet giver bl.a. mulighed for, at vi kan få teknisk bistand til vores klimaindsats og inspiration fra verdens førende byer. 
De 20 danske kommuner har vidt forskellige udfordringer og mål, når det gælder klimaplanlægning, og de er fordelt over hele landet. Fælles for de 20 kommuner er, at de alle har høje ambitioner og ønsker at sætte turbo under klimaindsatsen, så vi kan bidrage til målet om, at temperaturstigningen maksimalt bliver 1,5-2 grader i 2050. Projektet fortsætter til ultimo 2020, hvor Helsingør Kommune forhåbentlig kan kalde sig Pariskompatibel.

Se interessetilkendegivelse i DK2020 fra Borgmester, Benedikte Kiær

Læs mere om klimaprojektet DK2020

Helsingør Kommune igangsatte i 2011 en omfattende energirenovering af egne bygninger. I første omgang gennemførtes et ESCO-projekt i 2011. Her blev syv af kommunens ejendomme renoveret. Det svarer til 20 procent af den kommunale bygningsmasse.

Energirenoveringen blev gennemført i et samarbejde mellem Helsingør Kommune og en privat ESCO (energitjenestevirksomhed). I forbindelse med ESCO-udbuddet, fik kommunen garanti for, at elforbruget gennemsnitligt vil blive reduceret med 47 procent og varmeforbruget med 23 procent i de syv bygninger.

I 2013 blev det besluttet at udbyde renoveringsopgaver i yderligere 70 kommunale bygninger i fagentrepriser. Der er siden skrevet rammeaftaler med fire entreprenører for hvert af de fem fag: glarmestre, tømrer, VVS, ventilation og el. Renoveringsprojektet blev afsluttet ved udgangen af 2017, hvorefter der dog fortsat følges op med mindre projekter.

Klimasekretariatet inviterer ca. hvert andet år til borgermøder om alternativer til oliefyr.

Ca. 1100 boliger i Helsingør Kommune har oliefyr. Derfor inviterer Klimasekretariatet til borgermøder, hvor man kan få oplysninger om alternative varmekilder og om teknik, priser og finansieringsmuligheder. 

Ved det seneste møde i marts 2018 deltog mere end 90 borgere. Her fik borgerne informationer og mulighed for at drøfte konkrete energi- og klimaløsninger med lokale håndværksmestre.

Når man står overfor at skulle udskifte et udtjent oliefyr, er det måske en god ide samtidig at forbedre klimaskærmen med isolering eller nye vinduer og døre. Derfor kombinerer Klimasekretariatet så vidt muligt rådgivning om alternativer til oliefyret med gode råd om energirenovering.

 

Klimasekretariatet

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk