Støtte til naturpleje

Støtte til naturpleje, indhegninger til græsning, stier, nye søer og til besigtigelser til bedre High Nature Value.

Har du en god idé til et naturprojekt eller ønske om en besigtigelse til bedre HNV (High Nature Value), så søg om støtte fra Team Natur og Vand i Helsingør Kommune.

Søg om støtte til naturprojekt

Søg om støtte til besigtigelse for HHV

Betingelserne for støtte

Helsingør Kommune yder generelt kun støtte til naturpleje på beskyttet natur i naturbeskyttelseslovens § 3-områder, i fredninger og i Natura 2000-områder, samt til stier og nye søer.

Forudsætning er, at det er lovligt, at der er budget til det i Helsingør Kommune og at projektet har en naturforbedrende effekt. Er der ikke budget til alle de projekter der kommer ind, prioriteres de efter den naturforbedrende effekt. Du kan læse mere om naturpleje og biodiversitet i Biodiversitetsplan 2019-2030. Du kan læse mere om hvordan du anlægger et godt vandhul i vores folder Sådan får du er godt vandhul.

Hvis du vil have besigtiget et område for at se, om det kan hæves til en bedre HNV-værdi, der kan give mere støtte fra Landbrugsstyrelsen, vil vi også overveje at give støtte til en besigtigelse med en botaniker efter de sædvanlige metoder til besigtigelser med et feltskema. Det gælder også på områder, som ikke er omfattet af § 3, men som alligevel har en HNV-værdi. Du kan også spørge lokale eksperter, der indtaster deres observationer i Fugle og Natur (HNV-værdien baserer sig nemlig også på deres indtastninger af fund).
Læs mere om HNV.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.