Havmiljø og Strandmiljø

Helsingør Kommune har ca. 30 kilometer badestrand, hvoraf en stor del er udmærket badestrand.

Helsingør Kommune måler badevandskvaliteten på kommunens strande. På 16 badesteder udtages der prøver af badevandet gennem hele sommeren.

Læs mere

Hvis du har et bevægelseshandicap eller nedsat gangfunktion, kan du låne badekørestole hos Nordsjællands Kystlivredningstjeneste om sommeren.

Læs mere

På strande med Blå Flag er det ikke tilladt at medtage hunde i badesæsonen fra 1. juni til 15. september, heller ikke selvom hunden er i snor.

Læs mere

På nogle af Helsingør Kommunes strande er der risiko for alger. DMI har i sæsonen en satellitbaseret overvågning af algeforekomster i de danske farvande.

Læs mere