Badevandsprofil for Espergærde Strand Nord

Lille strandstykke lige nord for Espergærde Havn.

Espergærde Strand - Nord for Espergærde Havn

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Lige nord for Espergærde Havn og overfor Egebæksvang Kirke

Længde ca. 88 m og bredde 60 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 303 (5 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner)

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

  • Ingen risiko for revledannelse
  • Ingen kraftig strøm på lavt vand
  • 2 m dybt ca. 150 m fra kysten

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er fra S mod N

Morfologiske forhold

Sandbund med nogle sten

Salinitet

Brakvand (1-2%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Kan forekomme i sjældne tilfælde ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. (Se efter information der fraråder badning)

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

  • Store områder med tang
  • Risiko for opblomstring af fytoplankton

Mulige forureningskilder

Vurdering

Regnvandsoverløb

Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med kortvarig forurening af badevandet til følge. (Op til 2 dage efter hændelsen)

Havudledning fra Sydkystens Renseanlæg

Renset spildevand udledes syd for området ca. 600 m ude, og vil kun ved særligt ugunstige vind- og strøm forhold kunne føres ind til stranden.

Opland og bagland

Sydlige del af Egebæksvang Skov

Varsling af risiko for overløb

Badevandsudsigten

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Græs og klit og i strandkanten gamle opskyllede alger og spredt plantevækst

Badebro

Nej

Livredder

Nej

Handicapfaciliteter

Nej

Parkeringspladser

Få pladser ved Espergærde Havn

Offentlig transport

Kystbanen til Espergærde Station og Bus 388

Andet

  • Hunde i snor tilladt i perioden 1/4 - 30/9
  • Bænk på græsarealet

Mere information

Ejer: Naturstyrelsen

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.