Badevandsprofil for Espergærde Strand Syd

Sandstrand syd for Espergærde Havn. På stranden findes en bålplads.

Espergærde Strand

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Lige syd for Espergærde Havn
Længde ca. 180 m og bredde 70 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 305 (20 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner)

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

  • Ingen risiko for revledannelse
  • Ingen kraftig strøm på lavt vand
  • 2 m dybt ca. 40-100 m fra kysten

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er fra S mod N

Morfologiske forhold

Sandbund

Salinitet

Brakvand (1,8-2%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Kan forekomme i sjældne tilfælde ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. (Se efter information der fraråder badning)

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

Forekommer sjældent

Mulige forureningskilder

Vurdering

Havudledning fra Sydkystens Renseanlæg

Renset spildevand udledes nord for området ca. 600 m ude, og vil kun ved særligt ugunstige vind- og strøm forhold kunne føres ind til stranden med kortvarig forurening af badevandet til følge (op til 2 dage efter hændelsen).

Opland og bagland

Espergærde, Kvistgård og sydlige del af Egebæksvang Skov

Varsling af risiko for overløb

Badevandsudsigten

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Sandstrand med bagved liggende klitareal

Badebro

Ja, en Espergærdebro

Livredder

I skolernes sommerferie mellem 10.00-18.00 Livredningstjenesten

Affaldssortering 

Findes ved nedgangen til stranden ved Strandvejen 167 A-C

Handicapfaciliteter

  • P-plads, toilet
  • Kørebelægning til bro samt to platforme langs kørebelægningen
  • Badekørestol kan lånes hos livredderne

Parkeringspladser

Få pladser ved Espergærde Havn

Offentlig transport

Kystbanen til Espergærde Station og Bus 388

Andet

  • Hunde i snor tilladt i perioden 1/4-30/9
  • Bålplads

Mere information

Ejer: Naturstyrelsen

Kontakt: 

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.