Badevandsprofil for Esrum Sø

Danmarks vandrigeste og næststørste sø.

Esrum Sø

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Esrum Søvej, Jonstrup

Længde ca. 400 m og bredde 1 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 520 (10 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner)

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

  • Ingen risiko for revledannelse
  • Begrænset bølgegang
  • Lavvandet

Hydrologiske forhold

Ingen strøm og manglende omrøring i stille vejr

Morfologiske forhold

Sandbund

Salinitet

Ferskvand (<0,05%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Stor risiko og forekommer ofte efter flere dages stille, varmt vejr. (Se efter information der fraråder badning)

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

Risiko for opblomstring af fytoplankton

Andet

Risiko for infektion med ”Swimmers itch” forårsaget af det mikroskopiske larvestadie af parasitiske fladorme, der på deres vej fra mellemværten (vandsnegle) til hovedværten (svømmefugle), kan inficere mennesker. Larven gennemborer huden, hvilket kan give anledning til irritation og betændelse lokalt i huden af varighed fra få dage til flere uger. Disse fladorme er kun et problem i søer med mange svømmefugle.

Mulige forureningskilder

Vurdering

Udløb

Ingen

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Lille strimmel sandstrand omkranset af store sten

Badebro

Nej

Livredder

Nej

Handicapfaciliteter

Nej

Parkeringspladser

Ja

Offentlig transport

Nej

Andre faciliteter

Nej

Mere information

Ejer: Privat

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.